tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Коментари Друштва судија на Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

18. 03. 08
У складу са позивом Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије од 24. јануара 2018. године за достављање образложених коментара на Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије, Друштво судија Србије је доставило своје Коментаре и прилоге.
 
 
Прилози:

1. Кључни ставови професора о Радном тексту амандмана на Устав Републике Србије од 20. фебруара 2018. године    

2. Запажања о предложеним решењима и предлози решења за измену Устава Републике Србије од 25. августа 2017. године

3. Полазне основе за расправу о изменама Устава у делу који се односи на судство од 30. јуна 2017. године.