tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
18. 03. 23
​Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, gostovali su u emisiji Zumiranje i diskutovali o ustavnim promenama.
 
Detaljnije: Dragana Boljević i Nenad Vujić u emisiji "Zumiranje"
18. 03. 19

binary options demo account 60 seconds U intervjuu od 11. marta o.g. ministarka pravde iznela je niz neistinitih i nepotpunih informacija. Pođimo redom. Činjenica da je radna grupa u kojoj su bile sudije, tužioci i profesori ustavnog prava 2014. sačinila Pravnu analizu ustavnog okvira o pravosuđu ne znači da je ta analiza sadržinski bila polazna osnova u dosadašnjem procesu promene Ustava. Ovu analizu, sa kojom se inače slaže celo sudstvo, Ministarstvo je sakrilo od očiju javnosti, a Radni tekst amandmana joj je potpuno oprečan. O tome svedoče komentari Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Društva sudija, kao i javne izjave članova radne grupe Dragomira Milojevića, profesora ustavnog prava Irene Pejić i Darka Simovića i moje.

Detaljnije: Nepotpune informacije ministarke pravde
18. 03. 12
​Povodom postupanja Ministarstva pravde kojim je selektivno objavilo komentare na Radni tekst izmene Ustava,​ a budući da nije odgovorilo ni na zahteve Društva sudija,

Društvo sudija Srbije izdaje sledeće
  
 
Iako Ministarstvo pravde insistira na tome da je njegov rad transparentan i inkluzivan, već običnim pregledom stranice "Javne rasprave" na kojoj je Ministarstvo pravde navodno objavilo komentare na Radni tekst izmene Ustava zaključuje se sledeće:
 
Detaljnije: Ministarstvo pravde krije komentare Radne verzije amandmana
18. 03. 09

http://www.der-scherenschleifer.de/pistolet/denew/797 Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja - CEPRIS, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava uputili su danas Narodnoj skupštini, Vladi i Ministarstvu pravde otvoreno pismo sa zahtevom da se povuče Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Detaljnije: Otvoreno pismo institucijama
18. 03. 08

U skladu sa pozivom Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije od 24. januara 2018. godine za dostavljanje obrazloženih komentara na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije, Društvo sudija Srbije je dostavilo svoje Komentare i priloge.

Detaljnije: Komentari Društva sudija na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije