tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
19. 02. 04

U vezi sa izjavom ministra unutrašnjih poslova od 29.1.2019. godine u kojoj je, povodоm nedavne policijske akcije u kojoj je privedeno više od 150 osoba, izjavio: "Šta ja da kažem policajcima, kakvu poruku mi šaljemo našem društvu? I onda kažete pušteni su. Nažalost jesu. Da se ja pitam ne bih ih pustio nikad. Taj koji može da pusti kriminalca koji je uhvaćen sa ilegalnim pištoljem da se šeta po Novom Beogradu je neodgovoran.", Društvo sudija Srbije izdaje sledeće 

SAOPŠTENJE

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija Srbije u vezi sa izjavom ministra unutrašnjih poslova
19. 01. 30

Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o finansiranju i delovanju Udruženja tužilaca Srbije kao „Soroševih satelita“, kao i da se polovina članova DVT kontroliše preko „Soroševih satelita“, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće:


S A O P Š T E Nj E

Detaljnije: Saopštenje društva sudija Srbije povodom napada na Udruženje tužilaca Srbije
19. 01. 23

Povodom najavljenih izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, kao mera koje država namerava da preduzme u sistemskom i sistematskom obračunu sa kriminalom i korupcijom, objavljenih nakon sednice Saveta za nacionalu bezbednost održane 11.1.2019.godine, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj EDruštvo sudija sa žaljenjem konstatuje da se ponavlja praksa da se značajne izmene zakona, ovoga puta u oblasti krivičnog zakonodavstva, planiraju bez prethodnog konsultovanja stručne javnosti, kao i da se usvajanje tih izmena planira bez javne rasprave.

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija o najavljenim krivičnim merama za borbu protiv kriminala
18. 11. 26

Povodom tekstova objavljenih u Nezavisnim dnevnim novinama “Srpski telegraf” 23. i 24. novembra 2018. godine, Društvo sudija Srbije izdajeS A O P Š T E Nj E

 

Društvo sudija Srbije se više puta obraćalo javnosti i nadležnim državnim organima izražavajući zabrinutost zbog sve učestalijeg iznošenja pravno neargumentovanih kritika na račun sudskih odluka o kojima nije pravnosnažno odlučeno, čime se građani pozivaju na nepoštovanje sudskih odluka i podstiču na nepoverenje u sudsku vlast.

Detaljnije: Saopštenje povodom učestalog kritikovanja sudskih odluka
18. 10. 17

SAOPŠTENjE POVODOM ČETVRTOG NACRTA
AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE

 

Ministarstvo pravde je 15. oktobra objavilo četvrtu verziju Nacrta amandmana na Ustav Republike Srbije. Iako Ministarstvo tvrdi da su amandmani unapređeni komentarima stručne javnosti, smatramo da nije došlo do suštinskih poboljšanja prethodnog teksta i da se predloženim amandmanima politički uticaj na pravosuđe ojačava. Podsećamo da je depolitizacija pravosuđa bila glavni motiv za pristupanje izmenama Ustava. Nacrt amandmana dovodi u pitanje i izvršenje obaveza Republike Srbije preuzetih u sklopu evropskih integracija, odnosno Akcionim planom za Poglavlje 23, koji insistira na otklanjanju političkog uticaja na pravosudne organe.

Detaljnije: Saopštenje povodom četvrtog Nacrta amandmana na Ustav RS