Штампа

Позив Друштва судија Србије Високом савету судства

20. 05. 06

Поводом најаве укидања ванредног стања,

Имајући у виду да укидање ванредног стања подразумева да се људска и мањинска права поново остварују у пуном обиму, што захтева уобичајено функционисање судова у условима даљег трајања пандемије вируса COVID-19 и обезбеђење услова за безбедно функционисања правосуђа у складу са одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и Закона о заштити становништва од заразних болести,

 

Како би грађани имали једнак приступ суду и могућност да остваре право на једнаку заштиту својих права и слобода,

Друштво судија Србије упућује

П О З И В

 

ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА да, у складу са својом надлежношћу, за наредни период током трајања пандемије вирусa COVID-19, имајући у виду потребу за општим мерама у циљу превенције, спречавања ширења и смањења болести COVID-19:

О околностима начина рада судова у условима постојања епидемије/пандемије, а након укидања ванредног стања, потребно је да Високи савет судства обавести ширу јавност обраћањем путем медија, указујући и на чињеницу да ће постојеће околности извесно успорити рад целокупног правосуђа.

 

Преузмите текст Позива.