Штампа

Допис Друштва судија Србије Високом савету судства након ванредног стања

20. 06. 01

Поводом појаве одређених спорних питања насталих током потпуног успостављања рада судова по престанку ванредног стања, Друштво судија Србије се обраћа Високом савету судства са предлогом да нарочито размотри два од тих питања.

 

Пре свега, спорним се поставило питање коришћења преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, тим пре што су се поједине судије одрекле права на коришћење тог годишњег одмора.

Друго питање од значаја за рад судија је питање вредновања резултата рада за 2020. годину.

С тим у вези, Друштво судија Србије позива Високи савет судства да, имајући у виду цитиране прописе:

 

Допис можете преузети овде.