Штампа

Саопштење о Нацрту амандмана на Устав РС

18. 09. 12

Поводом треће по реду верзије, овог пута у форми названој Нацрт амандмана на Устав Републике Србије (за јавну расправу), коју је Министарство правде објавило на свом веб-сајту касно поподне 11. септембра 2018. године, без нацрта Уставног закона за спровођење амандмана и без позива за јавну расправу, Друштво судија Србије издаје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

И овом верзијом уставних амандмана Министарство правде не одустаје од намере да правосуђе потчини извршној и законодавној власти уз проширење могућности политичког утицаја на рад правосуђа.

Ни након критике целокупне стручне јавности, како домаће: најеминентнијих професора уставног права, теорије државе и права и судско-организационог права, највиших правосудних институција (Врховног касационог суда, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, апелационих судова у Београду и Крагујевцу и других судова), знатног дела адвокатуре и аутентичних струковних удружења судија и тужилаца и грађанских удружења која се годинама залажу за људска права, тако и међународне: Консултативног већа европских судија, Консултативног већа европских тужилаца, Међународног и Европског удружења судија и бројних, па и концепцијских, сугестија Венецијанске комисије, Министарство правде суштински није изменило досадашњи концепт уставних промена за област правосуђа којим се ова грана власти ставља у подређен и контролисан положај, због тога што је:

Предложеним решењима се деградира судска власт, као једна од три власти у систему поделе власти, а независност судства умањује до те мере да се судије своде на државне службенике који би требало да суде од случаја до случаја, кадкад на основу Устава и закона а кадкад на основу судског прецедента, али увек у страху од разрешења, као и од премештаја, упућивања, дисциплинског кажњавања и то без права на правну заштиту у редовном судском поступку.

Оваквом деградацијом судија и судства грађанима је ослабљено право на правично суђење које подразумева да им непристрасни и независни суд размотри све аспекте њиховог случаја који су од значаја и да им реши о њиховом праву. Друштво судија ће у наредним данима пажљивије проучити новопредожена решења и обавестити јавност.

Друштво судија позива:

 

Преузмите текст Саопштења.