Штампа

Мишљење Консултативног већа европских судија о амандманима на Устав РС

19. 01. 17
Биро Консултативног већа европских судија (ССЈЕ), на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на захтев Друштва судија Србије, усвојио је ново Мишљење о усклађености са европским стандардима Нацрта амандмана на Устав Републике Србије објављеног 15. октобра.
  
Превод Мишљења Бироа CCJE можете преузети овде.