Штампа

Пројекти

17. 01. 27

Друштво судија Србије спроводи пројекте у области владавине права и правне државе

 

 

Друштво судија Србије тренутно спроводи пројекте:

 

 

Horizontal RGB 294

Отворена врата правосуђа

Назив пројекта: Отворена врата правосуђа

Трајање пројекта: 7. јануар 2019. године – 6. јануар 2022. године

Донатор: УСАИД

Носилац пројекта: Комитет правника за људска права - ЈУКОМ

О пројекту

Општи циљ пројекта „Отворена врата правосуђа“, који је подржан од стране УСАИД-а, је јачање поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији кроз побољшање комуникације између грађана и правосуђа.

Пројекат реализује коалиција коју чине 12 организација које се баве људским правима и развојем демократије, као и струковна удружења правосуђа:

 1. Комитет правника за људска права (ЈУКОМ);
 2. Центар за европске политике (ЦЕП);
 3. Удружење тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије;
 4. Мрежа одбора за људска права у Србији (КРИС мрежа);
 5. Друштво судија Србије;
 6. Транспаретност Србија;
 7. Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП);
 8. Партнери за демократске промене (Партнери Србија);
 9. Београдски центар за људска права,
 10. Центар за правосудна истраживања (ЦЕПРИС);
 11. Народни парламент Лесковац;
 12. Форум судија Србије.

Један од три основна циља која пројекат жели да постигне јесте успостављање проактивног односа представника правосуђа и грађана и њихово боље упознавање са самим системом које би допринело да се грађани боље упознају и разумеју своја права, као и начин њиховог остваривања. Овакав однос пројекат жели да успостави кроз неколико канала комуникације са грађанима, који су прилагођени различитој социјалној структури становништва, старосној доби и нивоу образовања. То укључује комуникацију кроз дигиталну платформу, дигиталне медије и блог постове као о кроз локалне савете у 15 градова и општина у Србији. Пројекат жели да, по угледу на развијене демократије, усвоји принцип отвореног дијалога, између грађана и правосуђа, и подстакне њихов већи ангажман у локалним заједницама. Задатак пројекта јесте да помогне грађанима да боље разумеју Уставом загарантована права, али и да упозна грађане како функционише систем правосуђа и како судије и тужиоци доносе одлуке које су правичне и рационалне.

Други циљ пројекта представља рад организација на истраживању и препознавању примарних потреба грађана у њиховом свакодневном искуству са правосуђем у Србији. Ова активност покушава да разуме и истражи разлоге грађана за ниско поверење у правосудни систем, кроз широки мониторинг искустава грађана у сусрету са правосуђем. Као резултат ове активности, коалиција на пројекту ће израдити три опширна извештаја која би служила као средство за даље формулисање јавних политика које подржавају потребе грађана.

Последњи циљ пројекта жели да подигне одговорност и интегритет правосудних институција. Пројекат настоји да у раду са представницима правосуђа и организација цивилног друштва, кроз побољшану методологију планова интегритета и отворену процедуру за жалбе и слободно притуживање грађана, подигне интегритет и одговорност правосудних институција, чинећи их транспарентнијим, доступнијим и уз већи ангажман самих грађана.


 
Vektorski logo Fondacija srp en

Мониторинг уставне реформе као допринос заштити независности судства

Назив пројекта: Мониторинг уставне реформе као допринос заштити независности судства

Трајање пројекта: 1. децембар 2018. године – 30. јун 2019. године

Донатор: Фондација за отворено друштво

Носилац пројекта: Друштво судија Србије

О пројекту

Општи циљ пројекта је допринос заштити независности судства кроз мониторинг уставне реформе у области правосуђа и анализирање могућих последица по владавину права.

Посебни циљеви пројекта су подизање свести међународних институција и међународне стручне јавности у вези са током процеса уставних промена у области правосуђа у Србији и опасности по владавину права у случају усвајања предложених решења, као и опште подизање свести о значају независности судства, неопходности његовог адекватног уставног регулисања и унапређење расправе о уставној реформи у делу који се односи на правосуђе и односним правосудним законима.