tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Резолуција ЕАЈ-а о правосуђу Србије

18. 06. 05

​Поводом предложеног Нацрта амандмана на Устав Републике Србије, Европско удружење судија је на свом састанку одржаном 25. маја 2018. године у Берлину донело следећу Резолуцију о ситуацији у српском правосуђу:

 

РЕЗОЛУЦИЈА О СИТУАЦИЈИ У СРПСКОМ ПРАВОСУЂУ

 

На свом састанку у Берлину 25. маја 2018, Европско удружење судија (ЕАЈ) разматрало је тренутну ситуацију у правосуђу Србије, посебно предложене амандмане на Устав Републике Србије који ће утицати на организацију судске власти.

ЕАЈ је узело у обзир Мишљење Консултативног већа европских судија (ЦЦЈЕ) објављено 4. маја 2018 (CCJE-BU(2018)4) на захтев Друштва судија Србије за процену усклађености предложених амандмана са европским стандардима.

ЕАЈ дели забринутост исказану у овом Мишљењу. Судијска независности и подела власти се морају штитити у сваком демократском друштву владавине права.

ЕАЈ има у виду следеће закључке у параграфу 6 Мишљења ЦЦЈЕ:

“А. Одредбе о разрешењу чланова ВСС-а би требало да члановима дају довољне гаранције њихове независности навођењем могућих основа за разрешење (Амандман II, став 4).
 Б. Одредба која захтева законску регулативу начина на који се обезбеђује уједначена примена права не би требало да буде укључена у Устав (Амандман V, став 3).
 В. Начин на који су формулисани основи за разрешење судија нарушава принцип сталности судијске функције и потенцијално је веома опасан по судијску независност. „Нестручност“ као основ за разрешење судије би требало брисати. Одредбе о другим основама за разрешење би требало да изискују снажне и јасне примењиве законе, који би прецизирали посебне врсте недопуштеног понашања који могу довести до разрешења, као и поступак за потенцијално разрешење. Основни елементи овог поступка би требало да буду укључени у Устав (Амандман VII, 3).
 Г. ВСС би требало да буде сачињен од непарног броја чланова, од којих ће већина бити судије. Требало би да буде обезбеђена могућност да судије, уколико то изаберу, представља председник суда (Амандман XIII).
 Д. Одредбу која се тиче распуштања ВСС-а у случају да не донесе одлуку би требало брисати.”

ЕАЈ даље узима у обзир одредбе Универзалне повеље о судији:

„Члан 2-2,3: Ниједан судија не може бити упућен на друго радно место нити унапређен без своје сагласности“.
„Члан 2-2,4: Судија не може бити премештен, суспендован или разрешен уколико то није предвиђено законом, а и онда само у случају када произилази као последица дисциплинског поступка, уз поштовање права на одбрану и принципа контрадикторности“.

Према томе, ЕАЈ:

  • Позива Републику Србију да предузме неопходне кораке да се реше забринутости које је ЦЦЈЕ покренуло својим Мишљењем издатим 4. маја 2018.
  • Позива Републику Србију, посебно, да изврши измене назначене у параграфу 6 поменутог Мишљења.
  • Позива Републику Србију да обезбеди да се напред цитиране одредбе Универзалне повеље у потупуности поштују.

 

Преузмите Резолуцију ЕАЈ-а.