tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Analiza Društva sudija Srbije nakon godinu dana primene Pravilnika o vrednovanju

16. 09. 15
Godinu dana nakon stupanja na snagu i primene Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, Društvo sudija Srbije je analiziralo Pravilnik i objavilo svoje komentare i iznelo svoje predloge u vezi sa istim.
 
Društvo sudija Srbije je i ranije isticalo komentare u vezi sa Pravilnikom o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova u dva navrata. Ovde možete preuzeti i pomenute komentare:
 
 
i