tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Saopštenje Mreže predsednika vrhovnih sudova Evropske unije u vezi sa situacijom u Turskoj

16. 08. 01

 Saopštenje Mreže predsednika vrhovnih sudova 
Evropske unije u vezi sa situacijom u Turskoj

 

Mreža predsednika je duboko zabrinuta u vezi sa izveštajima o skorašnjem razrešenju više od 2,700 pripadnika sudstva i tužilaštva u Turskoj, kao i u vezi sa nalozima za hapšenje brojnih sudija i javnih tužilaca.


Odmah po pokušaju državnog udara, Republika Turska je suspendovala, razrešila i(li) uhapsila hiljade ljudi, uključujući brojne sudije. Među njima su i sudija Državnog saveta i Kasacionog suda Turske. Ukupan broj umešanih građana, kao i objava predsednika Republike Turske o mogućem ponovnom uvođenju smrtne kazne, takođe izražavaju zabrinutost.

Želimo da se podsetimo da je nezavisnost sudstva ne privilegija za sudije, već garancija poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja omogućava svakom pojedincu da ima poverenje u sudski sistem, zakone i u Državu.


Mreža trenutne događaje, posebno razrešenja i hapšenja hiljade sudija, vidi kao napad na nezavisnost sudstva u Turskoj, kao i na sistemsku pretnju vladavini prava u ovoj zemlji članici Saveta Evrope. Mreža predsednika vrhovnih sudova Evropske unije apeluje na poštovanje vladavine prava i ljudskih prava.


Mreža se pridružuje izražavanju opreza koji je istakao generani sekretar Saveta Evrope, i poziva na primenu postojećih posmatračkih mehanizama u smislu poštovanja ljudskih prava, kako na nivou Saveta Evrope, tako i na nivou Ujedinjenih nacija.


Napomena o Mreži predsednika vrhovnih sudova Evropske unije:

Mreža predsednika je organizacija koja se sastoji od predsednika vrhovnih sudova Evropske unije. Njeni članovi se sastaju kako bi razmatrali pitanja od zajedničkog interesa i značaja, razmenjivali ideje i informacije. Mreža predstavlja forum putem kojeg evropske institucije mogu zahtevati mišljenja predsednika vrhovnih sudova Evropske unije. 
Časna sudija gospođa Susan Denham, predsednik Vrhovnog suda Irske, trenutni je predsednik Mreže.


--


Originalno Saopštenje na engleskom jeziku možete naći na sledećem linku.

Preuzmite prevod saopštenja.