tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Dan opomene za nezavisnost pravosuđa

17. 05. 23

Svakog 23. maja, na dan kada je mafija ubila italijanskog tužioca Đovanija Falkonea (23.05.1992. godine), Evropsko udruženje sudija i tužilaca za demokratiju i slobode (MEDEL) obeležava Dan opomene za nezavisnost pravosuđa u Evropi.

Širom Evrope, u državama članicama EU, kao što su Belgija, Grčka, Italija, Nemačka, Poljska, Portugalija, Francuska, Španija ali i u onima koje će to tek postati kao što je Srbija, MEDEL će ukazati da je nezavisnost sudstva, bez koje nema demokratske pravne države, uprkos njenom proglašenju za opšti princip, danas ugrožena u mnogim evropskim zemljama, i spolja i iznutra.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i generalni sekretar MEDEL-a, u članku koji možete ovde pročitati govori o uticaju izvršne vlasti na sudsku, o uvođenju menadžerske logike i tržišnog modela u pravosuđe koji počiva na brzoj i za društvo jeftinoj „proizvodnji“ presuda i na kultu statistike, o eroziji osnovnih ljudskih prava, socijalnih i ekonomskih i o tome da se pravosuđu, ako se zaista želi da ono uspešno štiti ljudska prava, ne smeju uskraćivati sredstva i uslovi rada, što se dešava u mnogim državama Evrope, pa i Evropske unije.

Ovde možete pročitati i izveštaj o stanju u pravosuđu u 15 evropskih država koje se suočavaju sa terorizmom, i o neophodnosti da se, nad strahom i pravnim nasiljem, primat da pravu, o neophodnosti da se jednakost ostvaruje samo tako što se pravosuđu obezbeđuju oruđa da se bori protiv korupcije i prevara i finansijski „jakih“, a finansijski „slabima“ omogući pristup pravdi, o sve većim teškoćama na koja pravosuđa nailaze u pokušaju da odgovore na očekivanja da se svakome, što se posebno odslikava na stradanju izbeglica i migranata i turskih sudija i tužilaca, obezbede sloboda i dostojanstvo.