tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Komentari Društva sudija Srbije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

19. 02. 22

U skladu sa pozivom za dostavljanje komentara i sugestija na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, Društvo sudija Srbije je dostavilo svoje Komentare Ministarstvu pravde, zajedno sa Mišljenjem Biroa Konsultativnog veća evropskih sudija od decembra 2018. godine.

Preuzmite Komentare Društva sudija Srbije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i Mišljenje Biroa Konsultativnog veća evropskih sudija od decembra 2018. godine.

 

Društvo dalo je i komentare Radnog teksta Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2019-2024.