tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Kakva nam Pravosudna akademija treba?

19. 04. 09

U sklopu projekta „Doprinos sudija nezavisnosti i kvalitetu pravosuđa kao pretpostavka vladavini prava“ koji sprovodi uz pomoć Fondacije za otvoreno društvo, Društvo sudija analizira svaki korak u formiranju sudije, počev od fakulteta, preko pripravničke obuke, pravosudnog ispita, izbora za sudiju i usavršavanja tokom sudijske karijere.

Međunarodnu konferenciju o Pravosudnoj akademiji, održanu 5. aprila 2019. godine u Beogradu, pozdravili su ministarka pravde Nela Kuburović i ambasadori Evropske unije Sem Fabrici i OEBS-a Andrea Oricio.

 IMG 1333

Ministarka pravde Nela Kuburović istakla je da obuke treba da jačaju ekskluzivitet sudijskog poziva i da tome treba više posvetititi pažnju nego izučavanju sadržine propisa, za šta je potrebna personalno odlično osposobljena Pravosudna akademija. Ona je dodala i da treba preispitati koncept pravosudnog ispita jer se na njemu sada samo preispituju pravnička znanja koja su već stečena na Pravnom fakultetu. Ukazala je da nestabilnost dominira u našim zakonima, time i u sudstvu i da takvo zakonsko stanje širom otvara vrata proizvoljnosti, sužava prostor pravne sigurnosti i širi vanpravni prostor u kome može da se utiče na sudiju, pri čemu nestabilan pravni sistem deluje dezorijentišuće na sudsku vlast, od koje se pri tome očekuje da upije u sebe stalno nove i nove zahteve. Ministarka Kuburović je navela i da kroz izmene i dopune zakona koje treba da se rade, a pre svega Zakona o pravosudnoj akademiji, svi zajedno imaju šansu da poprave stanje koje trenutno postoji u našem pravnom sistemu, te da su čistina, jasnost i postojanost zakona i stabilnost pravnog poretka pogodno tle za sudijsku nezavisnost, ali uopšte, i za jačanje sudske vlasti. Ministarka je rekla i: „Javnost vidi samo sudiju, kao tvorca presude, i zato su sudije na udaru kritike, i onda kada za to nema baš nikakvog povoda. Teret socijalne kritike pada na onog ko je dostupan društvenom oku, a to je uvek sud“, kao i da sudije ne bi trebalo da se bave samo svojim položajem, već i svojom ulogom u društvu i sprečavanju kreiranja stvarnosti u kojoj sudska vlast nije dovoljno cenjena i u kojoj je često, premda bezrazložno, predmet kritike.

IMG 1336

Ambasador OEBS-a Andrea Oricio ukazao je da su obuka sudija i njihova selekcija od suštinske važnosti kako bi sudije obavljale svoje dužnosti na nezavisan, efikasan i legitiman način tokom celog trajanja svoje karijere. On je dodao da je Pravosudna akademija nezamenjiva u pogledu obezbeđivanja kontinuiranog obrazovnog programa za sudije i da je, s tim u vezi, preuzimanje odgovornosti ključno. Ambasador Oricio izrazio je uverenje da Srbija može da razvije sopstveni model, između ostalog i na osnovu međunarodnog iskustva, uspostavljajući ravnotežu između uloge Akademije i Visokog saveta sudstva. Podsetio je da Srbija ima veoma kvalitetne institucije koje mogu da pruže obuku sudijama kako bi oni bili nezavisni, efikasni i odgovorni i ukazao da će Misija OEBS-a nastaviti da pruža pomoć u unapređenju procesa selekcije koji bi bio zasnovan na zaslugama i pravičan.

Ambasador Evropske unije Sem Fabrici podsetio je da je vladavina prava kičma svih modernih, pluralističkih društava i demokratija i da reforma pravosuđa nije samo zahtev Evropske unije, već i kamen temeljac reformi javne uprave i ekonomije koje su od suštinske važnosti za budućnost i dobrobit građana Srbije. Ukazao je da su funkcionisanje nacionalnih pravosudnih sistema, nezavisnost i efikasnost sudstva i kvalitet u donošenju sudskih odluka i zaštiti prava građana na efikasan način od najvećeg značaja. Pri tome se nezavisnost sudstva, od kojeg građani zavise, mora garantovati nedvosmisleno i na institucionalnom i na pojedinačnom nivou. Podrazumeva se da sudstvo zavisi od visokog kvaliteta obrazovanja sudija, kako bi oni na najbolji mogući način vršili svoje dužnosti predvidivo, efikasno i pravično. Ambasador EU podsetio je da je Vlada krajem novembra 2018. godine Narodnoj skupštini predložila reviziju delova Ustava koji se odnose na pravosuđe. Ambasador je podvukao da je Venecijanska komisija pozitivno ocenila ulogu Akademije kao jedinog čuvara ulaza u sudstvo, dodajući da ,,bi bilo poželjno da se Akademija zaštiti od mogućeg neprimerenog uticaja tako što će joj se omogućiti čvrst status u okviru Ustava“. Podsetio je i da su, u smislu evropskih standarda, od važnosti i mišljenja drugih savetodavnih tela Saveta Evrope, kao što su Konsultativno veće evropskih sudija ili Konsultativno veće evropskih tužilaca.

IMG 20190405 101536

Zamenica predsednika Visokog saveta sudstva, sudija Branislava Goravica i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić govorili su o tome na koji način se trenutno odvija početna i kontinuirana obuka sudija u Srbiji i o aspektima koji bi se mogli unaprediti.

Portugalski tužilac Luis Silva Pereira, zamenik direktora Centra za pravosudne studije i Remko van Toren, zamenik predsednika Upravnog odbora holandskog Centra za obuku istudije u pravosuđu govorili su o tome na koji način se vrši obuka sudija i tužilaca u Portugaliji i Holandiji. Ukazali su i na zanimljiva iskustva svojih država koja obezbeđuju objektivnu kontrolu kvaliteta samog procesa obuke, kao i da institucije za obuku i pravosudni saveti funkcionišu skladno i nezavisno. Tako u Holandiji polaznike ne ocenjuju mentori, već druge za to zadužene osobe, dok u Portugaliji selekciju polaznika i izbor trenera ne vrši institucija za obuku, već posebno telo koje bira pravosudni savet. Obojica inostranih učesnika naglasili su da ne postoji jedinstveni sistem obuke sudija i tužilaca i da je na svakoj državi da sama razvije sistem obuke koji odgovara njenoj tradiciji, kulturi i društvenim mogućnostima.

Analizu i preporuke za unapređenje svake od faza, kao i samog procesa „pravljenja“ sudije, Društvo sudija će sumirati i objaviti u posebnoj publikaciji.

Preuzmite izveštaj sa konferencije.