Štampa

Saopštenje povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića

19. 08. 19

Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o izjavi dr Gorana Ilića zamenika Republičkog javnog tužioca, člana Državnog veća tužilaca i Poverenika za samostalnost tužilaštva i podnošenja disciplinske i krivične prijave s tim u vezi, Društvo sudija izdaje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Neprihvatljivo je zlonamerno izvlačenje iz konteksta izjave dugogodišnjeg predsednika strukovnog udruženja tužilaca dr Gorana Ilića i davanje izjavi smisla koji ona nema. Naime, sporna izjava da „svaki predmet ima svoje vreme“ je izrečena u negativnom kontekstu, ironičnog je karaktera i ne predstavlja vrednost za koju se tužilac zalaže što je očigledno, kako iz naslova „Zašto bi tužilaštvo trebalo da bude nezavisno“, tako i iz samog sadržaja autorskog teksta objavljenog 25.7.2019. godine u dnevnom listu Danas.

Posebno ukazujemo da su se dr Goran Ilić i Udruženje tužilaca Srbije u svom radu uvek, pa i sada, dosledno zalagali za unapređenje pravosuđa i vladavinu prava kao ustavnog principa na kome počiva Republika Srbija, te da su dugogodišnji partneri Društvu sudija Srbije u očuvanju i unapređenju nezavisnosti sudstva i tužilaštva, što se pokazalo uspešnim i u otklanjanju posledica tzv. reforme pravosuđa iz 2009. godine, kada je trećina sudija i tužilaca u Republici Srbiji bez obrazloženja uklonjena iz pravosudnog sistema, a građanima otežan pristup pravdi.

Takođe je očigledno da je podnošenje disciplinske i krivične prijave u vezi sa navedenom izjavom istrgnutom iz konteksta autorskog teksta, a od strane nevladine organizacije Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, usmereno ka ograničavanju slobode govora i prava na javno izražavanje mišljenja garantovanih članom 46. Ustava Republike Srbije i članom 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, s obzirom da sporna izjava i tekst predstavljaju javno izraženo mišljenje o pravosuđu u Srbiji u okviru rasprave o izmeni dela Ustava koji se odnosi na pravosuđe, a koje izmene bi za cilj trebalo da imaju jačanje njegove nezavisnosti.

Društvo sudija Srbije podseća da je sloboda izražavanja temelj demokratije i preduslov za napredak zemlje i lično ispunjenje svakog pojedinca, te da je njeno ograničavanje legitimno samo ako za cilj ima zaštitu javnog interesa, dok napadi na pojedinca koji argumentovano iznosi svoje mišljenje, ima kritički stav u odnosu na određene pojave u društvu i od opšteg je interesa, predstavlja kršenje Ustava i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Preuzmite tekst Saopštenja.