tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Naučni skup: "Ustavna žalba u Republici Srbiji – dometi i ograničenja"

19. 11. 26

Povodom 70-godišnjice donošenja nemačkog Ustava Fondacija Centar za javno pravo, u saradnji sa Društvom sudija Srbije pozivaju Vas na naučni skup

 

Ustavna žalba u Republici Srbiji – dometi i ograničenja

Beograd, 29. novembra 2019. godine
zgrada Saveza samostalnih sindikata - Kamena sala (II sprat), Trg Nikole Pašića 5
sa početkom u 10h

 

Tema je izabrana na osnovu činjenice da je ustavna žalba relativno nov institut u Republici Srbiji, uspostavljen Ustavom od 2006. godine. Ekstenzivno postavljena mogućnost za podnošenje ustavne žalbe otvorila je pitanje odnosa između Ustavnog suda i redovnih sudova. Ustavnom sudu je ostavljena mogućnost da poništi pravosnažnu sudsku odluku, a Ustav je izričito predvideo da sudske odluke ne mogu biti predmet vansudske kontrole, kao i da sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud, u zakonom propisanom postupku. Ova nekonzistentnost ustavnih rešenja izaziva tenziju između Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, koja stvara rizik od pojave „ping-pong“ prakse prema kojoj sudovi iznova donose odluku koja je istovetna ranijoj odluci, a predmet kruži između Ustavnog i redovnog suda. Pored tog osnovnog problema, niz je drugih otvorenih pitanja vezanih za postupanje Ustavnog suda po ustavnim žalbama.

Na skupu će se egzaktno identifikovati problemi. Iz diskusije će se izvesti preporuke kao opšti stavovi pravne nauke i sudske prakse. Analize i stavovi sa skupa bi u pogledu pravne prirode ustavne žalbe i nadležnosti Ustavnog suda trebalo da posluže kao orijentir za sudove, Narodnu skupštinu, kao i za pravnu nauku i mogu se preuzeti na linku FCJP: http://www.fcjp.ba/index.php/projekti.

Uz sve to će biti predstavljeno i analogno pravno sredstvo iz nemačkog ustavnog sistema, naime Verfassungsbeschwerde (ustavna tužba/žalba) i razmotriće se mogući značaj ovog pravnog sredstva za opisane probleme u srpskom sistemu. Za učesnike će biti osiguran aktuelni prevod aktuelnog teksta njemačkog Ustava u izdanju Fonadcije Centar za javno pravo (Sarajevo 2019).

Referati za skup se mogu preuzeti na linku: http://www.fcjp.ba/index.php/projekti.

 

Ustavna žalba u Republici Srbiji – dometi i ograničenja“

 

P r o g r a m

09:45 – 10:00           Prijava učesnika

10:00 – 10:20           Otvaranje skupa: prof. dr. Edin Šarčević, predsednik Fondacije Centar za javno pravo, pozdravna reč predstavnika ambasade Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, pozdravna reč Snežana Bjelogrlić, predsednik Društva sudija Srbije.

Prvi panel:

10:20 – 10:30           Darko Simović (Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu), Institucionalna fizionomija ustavne žalbe u Republici Srbiji u svetlosti uporednopravnih rešenja

10:30 – 10:40           Miloš Stanić (Institut za uporedno pravo, Beograd), Ustavna žalba u Nemačkoj kao uzor ustavne žalbe u Srbiji - izvor problema, ali i rešenja

10:40 – 10:50           Vladan Petrov (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), Maja Prelić (Ministarstvo pravde Republike Srbije), Odnos Ustavnog suda i sudova u svetlosti ustavnog nadzora nad sudskim odlukama – analiza prakse Ustavnog suda Srbije

10:50 – 11:00           Marija Draškić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), Ustavna žalba u Srbiji: prostor za tenzije između Ustavnog suda i Vrhovnog (kasacionog) suda

11:00 – 11:10           Katarina Manojlović (Vrhovni kasacioni sud), Odnos Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda - konflikt koji i dalje traje

11:10 – 11:20           Irena Pejić (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu), Ustavni sud o „kontroli razumevanja” ustavom garantovanih prava u sudskim odlukama

11:20 – 11:40           Pitanja i komentari

 

11:40 – 12:00           Pauza za kafu

 

Drugi panel:

12:00 – 12:10           Bosa Nenadić (predsednica Ustavnog suda Republike Srbije 2007-2010), Zainteresovano lice u postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom

12:10 – 12:20           Tamás Korhecz (Ustavni sud Republike Srbije), Ustavna žalba – odbacivanje ili meritorno odlučivanje – nedefinisana granica sa nekoliko međaša

12:20 – 12:30           Radomir Zekavica (Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu), Analiza instancionog karaktera odluka Ustavnog suda Republike Srbije u postupku po ustavnoj žalbi

12:30 – 12:40           Tijana Šurlan (Ustavni sud Republike Srbije), Primena međunarodnog prava u postupcima po ustavnoj žalbi Ustavnog suda Republike Srbije

12:40 – 12:50           Maja Nastić (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu), Uticaj jurisdikcije Evropskog suda za ljudska prava na odlučivanje Ustavnog suda Srbije u postupku po ustavnoj žalbi

12:50 – 13:00           Nataša Plavšić (Ustavni sud Republike Srbije), Primena prakse Evropskog suda za ljudska prava od strane Ustavnog suda u postupcima po ustavnim žalbama

13:00 – 13:45           Diskusija

13:45 – 14:00           Zaključenje skupa

 

14.00                        Koktel za učesnike

 

Preuzmite dnevni red skupa.