tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

POKRETANjE POSTUPKA ZA IZMENU I DOPUNU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SUDIJE I TUŽIOCE

19. 12. 04

Sindikat pravosuđa je, na predlog Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije od 3.12.2019. godine da se, u odnosu na sudije i tužioce, dopuni Posebni kolektivni ugovor za državne organe, istog dana inicirao kod nadležnog ministarstva postupak izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Službeni list RS", br. 38 od 31.05.2019. godine).

Suprotno odredbama Ustava (član 21), Zakona o radu (čl. 18. do 20) i Zakona o zabrani diskriminacije, sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca (odnosno sva izabrana, imenovana i postavljena lica) diskriminisani su u odnosu na zaposlene, jer se na njih ne primenjuju odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, koje su za zaposlene povoljnije od zakonskih u slučajevima isplate naknade plate u vreme korišćenja godišnjeg odmora, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor, naknade plate za vreme privremene sprečenosti za rad zbog malignog oboljenja, naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Predlog Društva sudija i Udruženja tužilaca za izmenu Posebnog kolektivnog ugovora preuzmite ovde.
Inicijativu Sindikata za izmenu i dopunu Posebnog kolektivnog ugovora preuzmite ovde.