tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Poziv Društva sudija Srbije Visokom savetu sudstva

20. 05. 06

Povodom najave ukidanja vanrednog stanja,

Imajući u vidu da ukidanje vanrednog stanja podrazumeva da se ljudska i manjinska prava ponovo ostvaruju u punom obimu, što zahteva uobičajeno funkcionisanje sudova u uslovima daljeg trajanja pandemije virusa COVID-19 i obezbeđenje uslova za bezbedno funkcionisanja pravosuđa u skladu sa odredbama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,

Kako bi građani imali jednak pristup sudu i mogućnost da ostvare pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda, 

Društvo sudija Srbije upućuje

P O Z I V

VISOKOM SAVETU SUDSTVA da, u skladu sa svojom nadležnošću, za naredni period tokom trajanja pandemije virusa COVID-19, imajući u vidu potrebu za opštim merama u cilju prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja bolesti COVID-19:

 • formira radno telo koje bi koordiniralo sa nadležnim epidemiološkim službama i bilo blagovremeno i valjano obaveštavano o merama koje su neophodne i nužne za bezbedan rad sudova,
 • predloži mere i dā mišljenje o postupanju sudova, u skladu sa članom 13. stav 1. alineje 18, 20. i 21. Zakona o Visokom savetu sudstva, utvrdi opšte smernice za unutrašnje uređenje sudova, u skladu sa članom 70. stav 3. Zakona o uređenju sudova, i dostavi ih predsednicima sudova, imajući u vidu veličine sudskih prostorija, neophodan broj sudskog osoblja i stranaka koje su obavezne da pristupe u konkretan sud, broj zaposlenih, stranaka, svedoka i drugih lica koja pristupaju u sud, te neophodnost održavanja mera fizičke distance, što podrazumeva uređenje:
  • načina dolaska na rad i odlaska sa rada zaposlenih
  • ulaska u sudsku zgradu zaposlenih i građana
  • boravka u sudskoj zgradi zaposlenih i građana
  • načina obezbeđenja prisustva lica koja su u kategoriji starijih lica ili pripadaju kategoriji ranjivih lica
  • tehničkih uslova održavanja suđenja u prvostepenom postupku
  • tehničkih uslova održavanja sednica veća i rasprava odnosno pretresa u drugostepenom postupku,
 • pozove Ministarstvo pravde da obezbedi smeštajne uslove, opremu i obezbeđenje sudova u aktuelnoj situaciji u skladu sa članom 70. stav 4. Zakona o uređenju sudova, a naročito da
 • zatraži dodatna budžetska sredstva za tekuće rashode sudova radi nabavke zdravstvene zaštitne opreme – maski, rukavica, vizira i slično, dezinficijenasa, i redovno dezinfikovanje sudskih prostorija.

O okolnostima načina rada sudova u uslovima postojanja epidemije/pandemije, a nakon ukidanja vanrednog stanja, potrebno je da Visoki savet sudstva obavesti širu javnost obraćanjem putem medija, ukazujući i na činjenicu da će postojeće okolnosti izvesno usporiti rad celokupnog pravosuđa.

 

Preuzmite tekst Poziva.