tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 11. 20

Advokatska komora Požarevca, dana 17. novembra 2017. godine, uručila je Društvu sudija Srbije plaketu kao izraz zahvalnosti za učinjene dosadašnje aktivnosti u pravcu depolitizacije pravosuđa i uspostavljanja njegove nezavisnosti. Ujedno, podržala je predlog rešenja Društva sudija Srbije za izmenu Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, kao i zapažanja i komentare Društva u vezi drugih predloženih rešenja ali i samog postupka konsultacija koje sporovodi Ministarstvo pravde.

Detaljnije: Društvu sudija Srbije uručena plaketa zahvalnosti Advokatske komore Požarevca
17. 11. 18

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je 18. novembra 2017. godine u Beogradu održalo svoju Petu redovnu godišnju Skupštinu. Ovom prilikom, Društvu sudija Srbije uručeno je priznanje u znak pažnje i zahvalnosti za podršku u proteklim godinama, koje je primila Dragana Boljević, predsednik Društva.

Detaljnije: USTP uručio zahvalnicu Društvu sudija Srbije
17. 11. 17

Povodom obraćanja Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Visokom savetu sudstva i izvršnoj vlasti u vezi sa platama nosilaca pravosudnih funkcija, kao i Saopštenja Visokog saveta sudstva, Sindikat pravosuđa je pružio podršku u vidu Saopštenja koje prenosimo u nastavku u celosti:

Detaljnije: Sindikat pravosuđa o platama sudija i tužilaca
17. 11. 16

Povodom naznaka da plate sudija neće biti povećane, za razliku od plata ostalih korisnika budžetskih sredstava, Društvo sudija Srbije se 8. novembra 2017. godine obratilo Visokom savetu sudstva i, zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ministrima pravde i finansija i predsedniku Vlade ukazujući da plate nosilaca pravosudnih funkcija nisu samo ekonomska kategorija, već i garancija njihove nezavisnosti i samostalnosti, kao i da bi isključivanje sudija i tužilaca iz najavljenog povećanja plata predstavljalo diskriminaciju u odnosu na zaposlene u javnom sektoru.

Detaljnije: O platama sudija
17. 10. 31

Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže da ako zažive teme koje Ministarstvo pravde "kandiduje" za promenu Ustava, u delu koji se odnosi na pravosuđe, svi mogu da zažale što se najviši pravni akt i menja. Nisam sigurna da vlast želi da otkloni svoj politički uticaj u pravosuđu - traži "taster mesta" da i dalje njime upravlja, dodaje

Ustav je najviši pravni akt jedne zemlje koji je temelj za definisanje odnosa u društvu. Ustavom se postavlja okvir za prava i obaveze svih, od Skupštine ili Vlade Srbije do građana. Srbija se nalazi u procesu evropskih integracija, otvorena su poglavlja koja se odnose na pravosuđe, i slede promene  Ustava u delu koji se odnosi na način izbora nosioca pravosudnih funkcija. Rad na izmenama Ustava bi trebalo da uključi što je više moguće relevantnih učesnika kako bi o tom aktu bio postignut konsenzus. Međutim, iz konsultacija o promeni Ustava povukla su se strukovna udruženja uz obrazloženje da "država do sada nije izašla sa polaznim osnovama za izmenu Ustava" i što, kako navode, proces usmerava na "mehanizme koji će pravosuđe učiniti još zavisnijim od političke vlasti“.

Detaljnije: Intervju: Država traži taster da i dalje upravlja sudstvom