tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 10. 09

Društvo sudija Srbije, zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Centrom za pravosudna istraživanja (CEPRIS), organizuje Konferenciju za medije pod nazivom Ustavne izmene – Polazne osnove za uspešnu reformu pravosuđa u sredu 11. oktobra 2017. godine u 11 časova u Velikoj sali Medija centra, Terazije 3, Beograd. 

Detaljnije: Konferencija za medije Društva sudija Srbije - 11. oktobar 2017.
17. 10. 06
Vrhovni kasacioni sud dodelio je, i ove godine, nagrade i priznanja najboljim i najažurnijim prvostepenim sudovima, a sve u cilju promovisanja efikasnosti, kvaliteta i inovativnosti u radu. Na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji, predstavnicima najboljih sudova, priznanja je uručio predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević.
Detaljnije: VKS dodelio nagrade sudovima
17. 10. 02
Povodom nedavnih protivpravnih reakcija političara i medija na pojedine odluke sudova, Društvo sudija Srbije pozvalo je dopisom Visoki savet sudstva da, u skladu sa svojom ustavnom dužnošću, reaguje povodom ovakvog ugrožavanja nezavisnosti sudija.
 
U dopisu, između ostalog, navedeno je i da su nedavne odluke Apelacionog suda u Beogradu kojima su delimično potvrđene a delimično ukinute krivične presude Višeg suda u Beogradu i tom sudu naloženo da postupak sprovede bez procesnih nedostataka i u skladu sa zakonom, pokrenule lavinu nipodaštavanja, uvreda i pretnji sudijama od strane pojednih političara i medija, pa se čak najavljuju i hapšenja sudija, kao i preduzimanje određenih mera u predstojećoj reformi pravosuđa protiv takvog, navodno neprihvatljivog, postupanja sudova. 
Detaljnije: Društvo sudija Srbije povodom reakcija političara i medija
17. 09. 25

Društvo sudija Srbije je u petak 22. septembra 2017. godine održalo okrugli sto u Osnovnom sudu u Užicu pod nazivom Nezavisnost sudstva – doprinos sudija nezavisnosti i efikasnosti, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Ovom prilikom, okupljene sudije su imale priliku da diskutuju o sopstvenoj nezavisnosti, kako u kontekstu suđenja i obavljanja svoje funkcije, tako i u širem kontekstu društvene uloge sudija, kroz prizmu njihove nezavisnosti. Debata je obuhvatila i brojne aspekte nezavisnosti sudija, poput uslova rada i nejednake opterećenosti predmetima, (ne)ujednačene primene prava, materijalnog položaja sudija i drugih. Pitanje nezavisnosti je naročito aktuelno u periodu održavanja javne rasprave o izmenama Ustava u oblati pravosuđa, koju Društvo sudija sa pažnjom prati i u kojoj aktivno učestvuje.

Detaljnije: Okrugli stolovi Društva sudija Srbije
17. 09. 14

Predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Goran Ilić primio je nagradu, koja je Udruženju tužilaca Srbije dodeljena kao priznanje za ostvarivanje ciljeva i stanadarda Međunarodnog udruženja tužilaca (International Association of Prosecutors - IAP) i organizaciju Treće globalne konferencije udruženja tužilaca u Beogradu.

Priznanje je predsedniku strukovnog udruženja tužilaca Srbije, Goranu Iliću uručio predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP) Gerhard Jarosh na svečanoj ceremoniji u okviru Dvadeset druge godišnje konferencije Međunarodnog udruženja tužilaca. 

Detaljnije: Drugi put svetska nagrada Udruženju tužilaca Srbije