tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 10. 06
Vrhovni kasacioni sud dodelio je, i ove godine, nagrade i priznanja najboljim i najažurnijim prvostepenim sudovima, a sve u cilju promovisanja efikasnosti, kvaliteta i inovativnosti u radu. Na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji, predstavnicima najboljih sudova, priznanja je uručio predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević.
Detaljnije: VKS dodelio nagrade sudovima
17. 10. 02
Povodom nedavnih protivpravnih reakcija političara i medija na pojedine odluke sudova, Društvo sudija Srbije pozvalo je dopisom Visoki savet sudstva da, u skladu sa svojom ustavnom dužnošću, reaguje povodom ovakvog ugrožavanja nezavisnosti sudija.
 
U dopisu, između ostalog, navedeno je i da su nedavne odluke Apelacionog suda u Beogradu kojima su delimično potvrđene a delimično ukinute krivične presude Višeg suda u Beogradu i tom sudu naloženo da postupak sprovede bez procesnih nedostataka i u skladu sa zakonom, pokrenule lavinu nipodaštavanja, uvreda i pretnji sudijama od strane pojednih političara i medija, pa se čak najavljuju i hapšenja sudija, kao i preduzimanje određenih mera u predstojećoj reformi pravosuđa protiv takvog, navodno neprihvatljivog, postupanja sudova. 
Detaljnije: Društvo sudija Srbije povodom reakcija političara i medija
17. 09. 25

Društvo sudija Srbije je u petak 22. septembra 2017. godine održalo okrugli sto u Osnovnom sudu u Užicu pod nazivom Nezavisnost sudstva – doprinos sudija nezavisnosti i efikasnosti, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Ovom prilikom, okupljene sudije su imale priliku da diskutuju o sopstvenoj nezavisnosti, kako u kontekstu suđenja i obavljanja svoje funkcije, tako i u širem kontekstu društvene uloge sudija, kroz prizmu njihove nezavisnosti. Debata je obuhvatila i brojne aspekte nezavisnosti sudija, poput uslova rada i nejednake opterećenosti predmetima, (ne)ujednačene primene prava, materijalnog položaja sudija i drugih. Pitanje nezavisnosti je naročito aktuelno u periodu održavanja javne rasprave o izmenama Ustava u oblati pravosuđa, koju Društvo sudija sa pažnjom prati i u kojoj aktivno učestvuje.

Detaljnije: Okrugli stolovi Društva sudija Srbije
17. 09. 14

Predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Goran Ilić primio je nagradu, koja je Udruženju tužilaca Srbije dodeljena kao priznanje za ostvarivanje ciljeva i stanadarda Međunarodnog udruženja tužilaca (International Association of Prosecutors - IAP) i organizaciju Treće globalne konferencije udruženja tužilaca u Beogradu.

Priznanje je predsedniku strukovnog udruženja tužilaca Srbije, Goranu Iliću uručio predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP) Gerhard Jarosh na svečanoj ceremoniji u okviru Dvadeset druge godišnje konferencije Međunarodnog udruženja tužilaca. 

Detaljnije: Drugi put svetska nagrada Udruženju tužilaca Srbije
17. 09. 11

Na papiru piše da su sudije nezavisne, ali mi svi znamo da to nije tako, izjavila je FoNetu predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević i ocenila da pojedinci, koji odluče da neće da se plaše, daju "iluziju" da u pravosuđu još ima ljudi od integriteta.

Povodom početka rasprave o ustavnim i promenama u pravosuđu, u skladu sa Akcionim planom za poglavlje 23, Boljević je poručila nije mali broj onih sudija koji rade svoj posao bez velike priče.

Kao sagovornica u seriji intervjua "Evropa bez rukavica", ona je odlučna u oceni da "sistem ne sme da funkcioniše na bazi lične odluke sudije da će biti hrabar, jer se tako ne uspostavlja vladavina prava".

U kontekstu činjenice da se skoro dve decenije pravosuđe "reformiše" i da se u javnosti postavljaju mahom ista pitanja o funkcionisanju sudstva, Boljević je ukazala "da smo nekoliko godina ranije trčali u mestu, a da sada idemo unazad".

Detaljnije: Pravosudni sistem je doveden do apsurda