tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
20. 07. 30

    Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Društvo sudija Srbije i Centar za pravosudna istraživanja principijelno podržavaju aktivnosti nadležnih državnih organa u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Detaljnije: Zajedničko saopštenje za javnost Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije,...
20. 05. 23

I ovoga puta, MEDEL odaje počast sećanju na Đovanija Falkonea, italijanskog sudiju ubijenog od strane Mafije 23. maja 1992. godine, obeležavajući ovaj datum kao Dan opomene za nezavisnost pravosuđa u Evropi.

Širom Evrope, pandemija COVID-19 pokazala je krhkost pravosudnih sistema i nespremnost za vanredne okolnosti, u situaciji kada su oni najpotrebniji za osiguranje poštovanja osnovnih prava i sloboda građana.

Detaljnije: 23. Maj - Dan opomene za nezavisnost pravosuša u Evropi
20. 05. 16

Društvo sudija Srbije najoštrije osuđuje napad na sudiju u penziji Novicu Pekovića i advokata Gorana Petronijevića, u kome su oni pretrpeli teške telesne povrede.

Zabrinuto brojnim napadima na nosioce pravosudnih funkcija i advokate i eskalacijom nasilničkog ponašanja i agresije u javnom životu, Društvo sudija Srbije pozdravlja efikasnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova i poziva sve društvene i državne činioce da najoštrije osude svaki oblik nasilja i promovisanja nasilničkog ponašanja.

 

Saopštenje preuzmite ovde.

20. 03. 20

U vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije od 15.03.2020. godine (Službeni glasnik RS, br. 29/2020 od 15.03.2020. godine) koju su doneli predsednik Republike Srbije (02 broj 2 – 1186/2020), predsednik Narodne skupštine (820-447/20) i predsednik Vlade (85-00-2/2020-1), Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja i Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (obe Službeni glasnik RS, br. 31/20 od 16. marta 2020. godine),

Podsećajući da je odredbom člana 4. Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja propisano da je: poslodavac dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija Srbije povodom higijenske zaštite na radu u sudovima
20. 03. 18

Povodom Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije od 15.03.2020. godine (Službeni glasnik RS, br. 29/2020 od 15.03.2020. godine) koju su doneli predsednik Republike Srbije (02 broj 2 – 1186/2020), predsednik Narodne Skupštine (820-447/20) i predsednik Vlade (85-00-2/2020-1) na osnovu člana 200. stav 5. Ustava Republike Srbije zbog proglašene pandemije virusa KOVID-19 od strane Svetske zdravstvene organizacije, Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja i Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (obe Službeni glasnik RS, br. 31/20 od 16. marta 2020. godine, kao i Preporuke ministra pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine br. 112-01-557/2020-05 od 17. marta 2020. godine, Društvo sudija Srbije,

Pridružujući se saopštenjima Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Vojvodine i Alumni kluba, sva od 18. marta 2020. godine, Društvo sudija Srbije,

Podsećajući da je sudska vlast jedna od tri ravnopravne grane državne vlasti i da njen predstavnik treba da bude prisutan u svim kriznim štabovima radi sveobuhvatnijeg sagledavanja društvenih procesa koji mogu uticati na širenje virusa i bržeg i odgovarajućeg reagovanja na promene okolnosti, Društvo sudija Srbije

P O Z I V A

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija Srbije povodom Odluke o proglašenju vanrednog stanja