tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
18. 04. 19

Povodom izjave narodnog poslanika Milovana Drecuna od 18.04.2018. godine u Jutarnjem programu Javnog servisa Radio televizije Srbije, Društvo sudija Srbije izdaje

S A O P Š T E Nj E

Društvo sudija Srbije sa zabrinutošću primećuje da političari nastavljaju sa neprimerenim izjavama kojima omalovažavaju sudije i pozivaju građane na nepoštovanje sudija i sudskih odluka.

Detaljnije: Saopštenje povodom izjave Milovana Drecuna
18. 01. 24

Povodom radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije, koje je Ministarstvo pravde Republike Srbije objavilo 22.1.2018. godine, Društvo sudija Srbije, Centar za pravosudna istraživanja i Beogradski centar za ljudska prava izdaju

S A O P Š T E Nj E

 

Država se obavezala Akcionim planom za Poglavlje 23 da se Ustav izmeni u cilju otklanjanja političkog uticaja i jačanja nezavisnosti sudija i samostalnosti tužilaca.

Detaljnije: Saopštenje povodom radnog teksta amandmana na Ustav RS
17. 12. 27

Povodom izjave Miloša Vučevića od 26.12.2017. godine kojom je javno komentarisao prvostepenu presudu Višeg suda u predmetu okrivljenog Bubalo Predraga, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija povodom do sada najsnažnijeg pritiska na nezavisnost pravosuđa
17. 12. 14

Povodom saopštenja predsednika Višeg suda u Beogradu o razlozima zbog kojih je sudiju Aleksandra Trešnjeva, raspoređenog u periodu 2012-2018. godine u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, godišnjim rasporedom poslova za 2018. godinu rasporedio u Krivično odeljenja tog suda, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj E

 

Predsednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, doneo je godišnji raspored poslova za 2018. godinu kojim je sudiju Aleksandra Trešnjeva iz Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, nakon isteka šestogodišnjeg mandata za rad u tom odeljenju, premestio – rasporedio u Krivično odeljenje Višeg suda u Beogradu.

Detaljnije: Društvo sudija povodom saopštenja predsednika Višeg suda u Beogradu
17. 11. 22

Konsultativno veće evropskih sudija Saveta Evrope

O PLATAMA SUDIJA U SRBIJI

kao jednoj od garancija sudske nezavisnosti i nepristrasnosti

S A O P Š T E Nj E

Na predlog generalnog sekretara Saveta Evrope, a u okviru njegovog Izveštaja o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava kao pretpostavke sigurnosti u Evropi, Konsultativno veće evropskih sudija je 10. novembra 2017. godine usvojilo godišnji Izveštaj o sudskoj nezavisnosti i nepristrasnosti u državama članicama Saveta Evrope za 2017. godinu.

Detaljnije: Konsultativno veće o platama sudija