tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Saopštenje Društva sudija povodom odluke Upravnog suda u predmetu po tužbi doskorašnjeg sudije Vladimira Vučinića

17. 07. 21

Povodom odluke Upravnog suda 19.05.2017. godine kojim je poništena odluka Visokog saveta sudstva o disciplinskom kažnjavanju doskorašnjeg sudije Vladimira Vučinića, Društvo sudija Srbije izdaje

 

S A O P Š T E Nj E

 

Po tužbi sudije Vladimira Vučinića od 24.07.2015. godine, protiv odluke od 24.06.2015. godine kojom je Visoki savet sudstva preinačio “oslobađajuću” prvostepenu odluku svoje Disciplinske komisije i Vladimiru Vučiniću izrekao javnu opomenu zbog navodno učinjenog disciplinskog prekršaja, Upravni sud je 19.05.2017. godine doneo odluku kojom je poništio navedenu odluku Visokog saveta sudstva.

Društvo sudije Srbije podseća da je Visoki savet sudstva nedavno poništenom odlukom oglasio odgovornim sudiju Vladimira Vučinića za disciplinski prekršaj davanje komentara o sudskim odlukama, postupcima, ili predmetima u sredstvima javnog informisanja na način suprotan zakonu i Sudskom poslovniku i izrekao mu javnu opomenu za prekršaj navodno učinjen 13.12.2013. godine tako što je u dnevnom listu „Politika“ izjavio:

·         „da se strogo pridržavao zakona i procedure kada je odlučio da Miroslavu Miškoviću, vlasniku Delta-holdinga privremeno vrati pasoš radi putovanja u London“,

·         „u slučaju Miškovića nije određena, produžena ili ukinuta bilo kakva mera, što bi bio razlog da se zatraži mišljenje specijalnog tužioca“,

·         „da mišljenje tužioca nije bilo potrebno u ovakvoj situaciji“,

·         „odluka i procedura su apsolutno zakonite, a ja svoj posao radim filigranski precizno. Zakon kaže da posle potvrđivanja optužnice o ovoj meri odlučuje predsednik veća“,

·         da je „medijska spekulacija da je Miškoviću pasoš vraćen tajno i da odluka nije prošla kroz pisarnicu“,

·         „na perfidan način pripisuje mi se nezakonitost u proceduri i ovo doživljavam kao pritisak. Zakon je apsolutno poštovan. Tačno je da je Miškoviću vraćen pasoš na ruke, kako zakon i nalaže“,

·         „da li će se Mišković vratiti, stvar je procene, a procenjeno je na osnovu stanja u predmetu. Ne želim da prognoziram šta će se desiti“.

 

Iako je Vladimir Vučinić napustio sudstvo, on je zalaganjem za sopstvenu slobodu izražavanja dokazao da sudija, uz uslov da je nepristrasan i da ne izaziva utisak pristrasnosti, kao i svaka građanin, ima pravo na slobodu misli, savesti i izražavanja, i da je ne samo pravo sudije, već i njegova dužnost da, sa isključivo stručnog aspekta, izrazi svoj stav o pravosudnim merama i aktivnostima u vezi sa obavljanjem sudske funkcije, jer je to pitanje od javnog interesa.

Društvo sudija ukazuje da sankcionisanje prava sudije na slobodu misli, savesti i izražavanja izaziva obeshrabrujući efekat ne ostale sudije i predsednike sudova u vezi sa učešćem u javnim debatama, kako je to konstatovao i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u više presuda, između ostalog i u presudi Baka protiv Mađarske od 23.06.2016. godine.

 

Preuzmite tekst Saopštenja.