tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Zabrinjavajuća rešenja Ministarstva pravde o prijemu pripravnika

17. 11. 01

S A O P Š T E Nj E

POVODOM DONOŠENjA PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJEMA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA

 

Društvo sudija Srbije upozorava javnost na posledice koje mogu proizaći iz rešenja predviđenih Pravilnikom o postupku prijema sudijskih pripravnika i Pravilnikom o postupku prijema tužilačkih pripravnika (Službeni glasnik broj 92/2017), kojima se odlučivanje o prijemu pripravnika izmešta iz sudova i javnih tužilaštava i poverava Pravosudnoj akademiji.

Na ovaj način se sudovi i tužilaštava onemogućavaju da vrše izbor pravosudnog osoblja za čiji rad odgovaraju i Pravosudnoj akademiji daje presudna uloga u postupku prijema pripravnika, odnosno selekcije pravosudnog osoblja koje će kasnije obavljati važne, čak i sudske i tužilačke poslove.

Donošenjem navedenih podzakonskih akata Ministarstvo pravde je, suprotno zakonskim uslovima da je pripravnik lice koje je završilo pravni fakultet i ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, uspostavilo dodatni uslov za zapošljavanje u pravosuđu (polaganje prijemnog ispita koji organizuje Pravosudna akademija). Osim toga, propisivanjem nadležnosti direktora Pravosudne akademije da drugostepeno i konačno odlučuje o prigovorima u vezi sa prijemnim ispitom povređuje se i pravo na pravni lek i na pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim tribunalom uspostavljenim na osnovu zakona. 

Društvo sudija Srbije pridružuje se rezervama koje je istaklo Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije u vezi sa zakonitošću i ustavnošću ovakvih podzakonskih akata i deli stav da navedena rešenja ugrožavaju nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva.

Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da pažljivo razmotri ovu temu i da se, u skladu sa svojom ustavnom nadležnošću da bude garant nezavisnosti, ne samo pojedinačno sudija i sudova, već i sudske vlasti, založi da uređenje statusa sudskog osoblja bude povereno Savetu, što je uostalom i jedna od mera predviđenih planovima za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine i Poglavlje 23.

 

Preuzmite tekst Saopštenja.