tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Saopštenje povodom učestalog kritikovanja sudskih odluka

18. 11. 26

Povodom tekstova objavljenih u Nezavisnim dnevnim novinama “Srpski telegraf” 23. i 24. novembra 2018. godine, Društvo sudija Srbije izdajeS A O P Š T E Nj E

 

Društvo sudija Srbije se više puta obraćalo javnosti i nadležnim državnim organima izražavajući zabrinutost zbog sve učestalijeg iznošenja pravno neargumentovanih kritika na račun sudskih odluka o kojima nije pravnosnažno odlučeno, čime se građani pozivaju na nepoštovanje sudskih odluka i podstiču na nepoverenje u sudsku vlast.

Najnoviji primer takvog postupanja su tekstovi koji se sukcesivno objavljuju u dnevnim novinama “Srpski telegraf”1. Označeni tekstovi izveštavaju o postupku koji se vodi po odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima2 koji propisuje uslove pod kojima se po predlogu tužioca, glavnom i odgovornom uredniku glasila privremeno može zabraniti ponovno objavljivanje istih informacija. O takvom predlogu se rešava u kratkim rokovima koji se mere satima3 (48 sati), što je slučaj i sa postupkom po pravnom leku protiv takvog rešenja, a tužba se ne dostavlja tuženom pre donošenja odluke o predloženoj privremenoj meri.

Netačno i omalovažavajuće pisanje u pomenutim tekstovima vređa ustavom zagarantovano pravo i dužnost sudije da sudi nezavisno i nepristrasno, ukazuje na odsustvo namere da se javnost informiše tačno i potpuno, kao i na nameru da se pritiskom na prvostepeni i žalbeni sud, za tužene ishoduje povoljan ishod postupka. Sličnom pritisku i inače su naročito izložene sudije Višeg suda u Beogradu, kome je povereno da rešava “medijske” sporove za teritoriju cele države. Zakonito postupanje sudija se prikazuje kao ključni “argument” njihovog nezakonitog postupanja i time se ceo pravosudni sistem neistinito prikazuje građanima Srbije.

Stoga, Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da hitno i još odlučnije ponovo reaguje na ovakve pojave u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim obavezama, kao i druge državne organe da u okviru svojih nadležnosti preduzmu odgovarajuće mere u cilju zaštite nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva i pretpostavke nevinosti garantovane međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima, poštovanja pravnog poretka i zaštite ugleda Republike Srbije.

Društvo sudija i ovog puta naglašava da ovo saopštenje nije sačinjeno samo u cilju zaštite sudija radi njih samih, već se saopštenjem želi ukazati da je neophodno da se prestane sa ovakvim i sličnim pritiscima, i time stvore uslovi da svaki građanin Srbije, kada se nađe pred sudom, ostvari pravovremenu i pravičnu sudsku zaštitu, što je moguće jedino ako su sudiji obezbeđeni uslovi da bude nezavisan i nepristrasan.

 

1 Dana 23. novembra 2018. godine, uz najavu teksta na naslovnoj strani rečima: “Skandalozno, zbog toga će neko morati da ide u zatvor ” i naslovom “Tajkun potkupio sudiju”, na strani 8. i 9. objavljen je tekst sa nadnaslovom “Strašan skandal. Tajkun dobio presudu pre suđenja” i naslovom: “Vrbaški se dogovorio sa sudijom da zabrani pisanje o njemu”. Odmah sutradan, 24. novembra, na stranama 10. i 11. objavljen je tekst sa nadnaslovom: “Irena Radulović Trifunović namestila presudu” i naslovom “Ovo je sudija koja radi za tajkuna”. I u ponedeljak 26. novembra, ponovo je na naslovnoj strani najavljen tekst pod naslovom: “Vrbaški pretio Srpskom telegrafu... Ne pišite o mom sudiji, loše ćete proći”. U pomenutim tekstovima se upućuju optužbe na račun postupajuće sudije da je u predmetu postupala na određeni način jer je za to primila ličnu korist i uopšteno ukazuje na posrednike iz redova pravosuđa i advokature. Iznete tvrdnje su “potkrepljene” zaključkom da je odluka doneta u sumnjivo kratkom roku, pre nego što je tužba i dostavljena glavnom i odgovornom uredniku toga lista i zakonskom zastupniku njegovog izdavača koji su u tom postupku tuženi, uz ničim potkrepljen navod da je sudija pre dostave ,,fotografisala odluku” i to dostavila suprotnoj strani.
2 Zakon o javnom informisanju i medijima (Službeni glasnik RS br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje)
3 U sistem AVP (automatska verifikacija podataka) u koji se unose podaci o toku sudskih predmeta, već nakon potpisivanja sudske odluke (u postupku skeniranja sadržine odluke) unosi se podatak o sudskoj odluci od kada je on dostupan neograničenom broju lica. To prethodi momentu uručenja odluke parničnim strankama.

 

Preuzmite tekst Saopštenja.