Štampa

Saopštenje društva sudija Srbije povodom napada na Udruženje tužilaca Srbije

19. 01. 30

Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o finansiranju i delovanju Udruženja tužilaca Srbije kao „Soroševih satelita“, kao i da se polovina članova DVT kontroliše preko „Soroševih satelita“, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće:


S A O P Š T E Nj E

 

Društvo sudija ukazuje da je u potpunosti neprihvatljivo „izveštavanje“ pojedinih tabloida o radu strukovnog udruženja tužilaca i njegovih članova, koji su ujedno i članovi Državnog veća tužilaca, na način da se predstavnici ovog udruženja etiketiraju kao strani plaćenici koji rade protiv interesa svoje zemlje.

Ovakvo olako i opasno targetiranje članova Državnog veća tužilaca, koji su ujedno i članovi Udruženja tužilaca Srbije i strukovnog udruženja tužilaca, predstavlja nedopustivu politizaciju i napad na slobodu strukovnog udruživanja, koja je garantovana Ustavom Republike Srbije.

Podsećamo javnost da se Udruženje tužilaca Srbije tokom skoro dve decenije svog rada, pa tako i sada, dosledno zalagalo za unapređivanje pravosuđa i vladavinu prava, što je ustavni princip na kome počiva Republika Srbija, da je takvo zalaganje bilo prepoznato od strane međunarodnih organizacija tužilaca koje su ga primile u svoje članstvo, i da su sloboda udruživanja, nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva, a naročito depolitizacija pravosuđa, od najvećeg značaja za ostvarivanje građanskih prava i sloboda.

 

Saopštenje preuzmite ovde.