tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
18. 06. 05

​Povodom predloženog Nacrta amandmana na Ustav Republike Srbije, Evropsko udruženje sudija je na svom sastanku održanom 25. maja 2018. godine u Berlinu donelo sledeću Rezoluciju o situaciji u srpskom pravosuđu:

Detaljnije: Rezolucija EAJ-a o pravosuđu Srbije
17. 01. 01
Svetsko udruženje sudija (IAJ - International Association of Judges) je osnovano 1953. godine u Salcburgu, Austrija kao strukovna, nepolitička, međunarodna organizacija koja okuplja nacionalna udruženja sudija, i to jedno udruženje sudija po državi. Glavni cilj ovog udruženja je očuvanje nezavisnosti sudstva, koje je osnovna pretpostavka sudijske funkcije i koje služi kao garant ljudskih prava i sloboda. 
 
Centralni savet Svetskog udruženja sudija je izvršni organ. Svako udruženje-član Svetskog udruženja sudija ima dva predstavnika u Savetu. 
 
Svetsko udruženje obuhvata četiri Studijske komisije, koje se bave sledećim pitanjima: sudska administracija i položaj sudstva, građansko pravo i postupak, krivično pravo i postupak, javno i socijalno pravo. Ove komisije čine delegati iz nacionalnih udruženja i sastaju se jednom godišnje, kada i Centralni savet.
 
Svetsko udruženje ima četiri regionalne grupe:
  1. Evropsko udruženje sudija (44 udruženja, odnosno države)
  2. Afrička grupa (18 udruženja)
  3. Grupa Latinske Amerike (16 udruženja)
  4. Grupa Azije, Severne Amerike i Okeanije (11 udruženja).
Društvo sudija Srbije je član Svetskog udruženja sudija od 2008. godine. 
16. 07. 17

SAOPŠTENjE

 

Svetsko udruženje sudija (IAJ) prati sa velikom zabrinutošću nedavne događaje u Turskoj.

 

Predstavljajući 84 nacionalna udruženja sudija sa svih kontinenata, Svetsko udruženje sudija, kao i Evropsko udruženje sudija (EAJ) koje čine 44 udruženja u Evropi, jesu potpuno apolitične organizacije, koje brane isključivo nezavisnost sudstva i poštovanje vladavine prava.

U modernom društvu, jedini put za rešenje političkih različitosti mora biti na demokratski način, koji obezbeđuju Ustav i zakon.

U ovom smislu, vojni “državni udar” nije prihvatljivo sredstvo za promenu legitimne vlasti.
IAJ/EAJ snažno i jasno odbacuje ovakve nasilne pokušaje. U skladu sa tim, odgovorni izvršioci takvog udara moraju odgovarati tokom fer i nepristrasnog suđenja.

Poslednjih sati neđunarodni mediji obaveštavaju javnost širom sveta da je oko 3000 sudija razrešeno danas, dan nakon puča. Nije izvešteno o postojanju ijednog dokaza da je makar ijedan od ovih sudija na bilo koji način umešan u u ”državni udar”.

U skladu sa opštim i ugovorenim zajedničkim standardima je nedvosmisleno da razrešenje sudija, s obzirom da je važna povreda njihove ustavno garantovane nezavisnosti, može biti predviđeno samo u slučajevima osnovane sumnje u pogledu ozbiljnog nedoličnog ponašanja. Postoje ozbiljne i objektivne sumnje da je ovo slučaj kod toliko velikog broja sudija.

IAJ/EAJ je primetio da je već u nedavnoj prošlosti vlast, preko Visokog saveta pravosuđa, sprovodila velike i nedopuštene pritiske na sudije. Savet je pokretao disciplinske postupke i razrešenja zbog odluka koje nisu bile u skladu sa očekivanjima vlasti; pod ovim okolnostima, veliki broj sudija je premešten protiv svoje volje. IAJ/EAJ je veoma zaplašen da se „državni udar“ – koji je bio vojni udar a ne udar pravosuđa – koristi da se zaključe već preduzeti napori da se uklone sudije i javni tužioci koji nisu u skladu sa očekivanjima vlasti, i da se isti zamene odanim pristalicama.

 

Prema tome:


IAJ/EAJ apeluje na nadležne u Turskoj da ograniče razrešenja članova pravosuđa samo na one protiv kojih osnovana sumnja u uključenost u „državni udar“ postoji i da poštuju nezavisnost i nepremestivost ostalih sudija.

IAJ/EAJ apeluje takođe na sve međunarodne aktere da budu u pripravnosti u vezi sa trenutnom situacijom, izražavajući svoju duboku i osnovanu uzbunu u vezi sa sigurnošću ovih sudija i njihovih porodica.

IAJ/EAJ će pratiti razvoj dešavanja u situaciji u Turskoj i apeluje na međunarodnu zajedincu da pomno učini isto.