tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
on 27 septembar 2017

Preuzmite prevode na srpski dokumenata Saveta Evrope u nastavku:

Izveštaj Venecijanske komisije o nezavisnosti sudskih sistema deo I: Nezavisnost sudija usvojen na 82. plenarnoj sednici Venecijanske komisije 12-13. marta 2010. godine

Magna karta sudija usvojena na 10. plenarnoj sednici Konsultativnog veća evropskih sudija Saveta Evrope održanoj 17-19. novembra 2010. godine

 

Nezvanični prevodi na srpski mišljenja Konsultativnog veća evropskih sudija Saveta Evrope (CCJE):

- Mišljenje broj 1 (2001) Preporuka broj R (94) 12 o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija, kao i o značaju standarda (Saveta Evrope) i ostalih međunarodnih standarda za probleme koji postoje u ovoj oblasti

- Mišljenje broj 2 (2001) o finansiranju i upravljanju sudovima sa osvrtom na efikasnost pravosuđa i član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima

- Mišljenje broj 3 (2002) o principima i pravilima profesionalnog ponašanja sudija, a posebno etike, nespojivog ponašanja i nepristrasnosti

- Mišljenje broj 4 (2003) o odgovarajućoj inicijalnoj i kontinuiranoj obuci za sudije na nacionalnom i evropskom nivou

- Mišljenje broj 5 (2003) o zakonu i praksi imenovanja sudija u Evropski sud za ljudska prava

- Mišljenje broj 6 (2004) o pravičnom suđenju u razumnom roku i ulozi sudija u suđenjima imajući u vidu alternativne načine rešavanja sporova

- Mišljenje broj 7 (2005) o pravosuđu i društvu

- Mišljenje broj 8 (2006) o ulozi sudija u zaštiti vladavine prava i ljudskih prava u kontekstu terorizma

- Mišljenje broj 9 (2006) o ulozi nacionalnih sudija u obezbeđivanju efikasne primene međunarodnog i evropskog zakona

Mišljenje broj 10 (2007) o savetu sudstva u službi društva

- Mišljenje broj 11 (2008) o kvalitetu sudskih odluka

- Mišljenje broj 15 (2012) o specijalizaciji sudija

- Mišljenje broj 16 (2013) o odnosu sudija i advokata

- Mišljenje broj 17 (2014) o vrednovanju rada sudija, kvalitetu pravde i poštovanju nezavisnosti pravosuđa

- Mišljenje broj 18 (2015) o položaju sudske vlasti i njenom odnosu sa drugim državnim vlastima u modernoj demokratiji

- Mišljenje broj 19 (2016) o ulozi predsednika sudova

- Mišljenje broj 20 (2017) o ulozi sudova u ujednačenoj primeni prava