Назад

Saopštenje i poziv Beogradskog odeljenja Društva od 18.10.2004. godine

23.10.2004.


D R U Š T V O  S U D I J A   S R B I J EAlekse Nenadovića 24, 11 000 Beograd, Srbija i Crna Gora011/ 344 31 32, 344 31 33, fah 344 35 05e-mail: jaserbia@verat.net, jaserbia@yahoo.com web-site: www.sudije.org.yu ODELjENjE U BEOGRADU18. 10. 2004Društvu sudija SrbijeUpravnom odboru- P r e d s e d n i k u - Imajući u vidu- pitanja o kojima se odlučuje sada ili će se odlučivati u neposrednoj budućnosti, kao što su: izmene Ustava i sistemskih zakona, reizbor, (ne)efikasnost i (ne)odgovornost sudija,- potrebu da se sudstvo učini efikasnim i odgovornim na osnovu jasnih, konkretnih, pouzdanih i javno objavljenih merila, ali ne na štetu sudske nezavisnosti,- odsustvo jasne i javne strategije o rešenju ovih pitanja- negativan stav prema sudstvu i Društvu sudija i- odluke donete na sednici održanoj 18. oktobra 2004. godine, Odeljenje Društva sudija u Beogradu poziva Upravni odbor Društva sudija Srbije da:- zauzme stav o sudbinskim pitanjima sudstva (strategiji reforme pravosuđa, reizboru, kriterijumima vrednovanja rada sudija, disciplinskoj odgovornosti i sličnim)- inicira saradnju, povodom toga, sa Vrhovnim sudom Srbije, čije sudije su članovi Visokog saveta pravosuđa, Velikog personalnog veća, Nadzornog odbora i Komisije za reformu pravosuđa, Ministarstvom pravde i svim telima koja donose odluke o ovim pitanjima- izabere sudiju Omera Hadžiomerovića za portparola Društva sudija Srbije- obavesti Odeljenje o načinu upotrebe članarine- obavesti Odeljenje dosadašnjim angažovanjima članova u aktivnostima Društva i nadoknadama za to. Članovi Odeljenja Društva sudija u Beogradu nude pomoć u radu na rešavanju ovih pitanja i očekuju da ih Upravni odbor Društva sudija Srbije obavesti o rezultatima ove inicijative. U prilogu Vam dostavljamo tekst u kome smo saželi mišljenje ovog Odeljenja o pitanju reizbora i korupcije.  ________________________________Dragana BoljevićpredsednikOdeljenja Društva sudija u BeograduНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En