Назад

Писмо Платформе за независно правосуђе поводом стања у правосуђу у Турској

01.09.2020.


Европа, 31. августа 2020
Чланице Платформе за независно правосуђе су будно пратиле развој догађаја у турском правосуђу током протеклих неколико година, чак и пре него што је дошло до покушаја државног удара 2016. године, с обзиром на то да је неосновани притисак на судије у сталном порасту. Након 15. јула 2016. године, више хиљада турских судија и јавних тужилаца је утамничено, разрешено и лишено имовине.

Чланице Платформе за независно правосуђе су отворено и у више наврата упозоравале на бруталне нападе и нечовечно поступање према ухапшеним турским судијама и јавним тужиоцима, тј. на грубо кршење основних људских права.

Платформа за независно правосуђе је недавно отворено нагласила да се ухапшене судије и јавни тужиоци у Турској суочавају са неизвесношћу и нечовечним поступањем и нарочито поменула:

  • судију Мехмета Тосуна, који је ухапшен упркос тешком стању изазваном аутоимуном болешћу од које болује, и који је наводно био злостављан у затвору, услед чега је дошло до наглог погоршања његовог здравственог стања, а затим и смрти, 6. марта 2017, са само 29 година;
  • судију Султани Темел, која се налази у затвору од 16. јануара 2017. године (са изузетком периода од 5. октобра 2017 до 6. јуна 2018. године) – делимично са њеном петогодишњом ћерком – и која болује од тешке депресије без приступа одговарајућој медицинској нези;
  • судију Хусаметина Угура, који је изолован у ћелији за једну особу од јула 2016. године, којег су наводно претукла 4 стражара која су након тога фалсификовала лекарски налаз у којем је наведено да је судија Хусаметин Угур напао стражаре, услед чега он није могао да поднесе кривичну пријаву против стражара.

Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (у даљем тексту: CPT) Савета Европе овог августа је објавио два извештаја о Турској, и то о редовној посети из 2017. године и ad hoc посети из 2019. године. CPT је у оба извештаја навео детаљне примере мучења и нечовечног поступања и критиковао недостатак поузданог система здравствене контроле.

Вредно је пажње да Влада Турске још увек није затражила објављивање извештаја CPT поводом ad hoc посете Турској од 28. августа до 6. септембра 2016, непосредно након што је дошло до масовних хапшења. На основу члана 11 Европске конвенције о спречавању мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, извештај у вези са посетом остаје поверљиве природе, све док власти државе на коју се он односи не затраже његово објављивање.

Међутим, у извештају CPT из 2017. године је јасно наведено да (необјављени) налази посете из августа и септембра 2016. године указују на постојање великог броја оптужби за нечовечно физичко поступање од стране припадника полиције, које су изнела ухапшена лица осумњичена за кривична дела у вези са тероризмом, нарочито у вези са покушајем државног удара 15. јула 2016. године.

Стога, ови објављени извештаји CPT, ескпертског органа Савета Европе о посетама из 2017 и 2019. године представљају довољан разлог да верујемо да су упозорења Платформе за независно правосуђе у Турској о нечовечном поступању против судија (и јавних тужилаца) лишених слободе, истицана у више наврата од 2016. године, била основана.

Скорији извештаји CPT такође потврђују упозорења Платформе за независно правосуђе у Турској да је мучење или нечовечно поступање коришћено ради изнуђивања (лажних) признања или информација. Ниједан кривични поступак вођен на основу таквих доказа не сме се сматрати правичним.

Даље, недавно објављени извештаји CPT пружају довољно разлога да верујемо да је тренутна ситуација у којој се налазе ухапшене турске судије и јавни тужиоци и даље несигурна.

Европски суд за људска права (ЕСЉП) је у великом броју случајева нагласио посебну улогу правосуђа у друштву, по којој оно, као гарант правде која представља темељну вредност државе засноване на владавини права, мора уживати поверење јавности да би могло да оствари своју сврху. С обзиром на истакнуто место које правосуђе заузима међу државним органима у демократском друштву и растућу важност која се везује за поделу власти и неопходност очувања независности правосуђа, ЕСЉП је нарочито посвећен заштити припадника правосуђа приликом оцене начина на који је налог за задржавање лица спроведен са тачке гледишта одредаба Конвенције (видети случај Алпарслан Алтан против Турске, 16. април 2019 (12778/17) § 102 и случај Баш против Турске, 3. март 2020 (66448/17) §§ 144 и 158).

Према томе, Платформа за независно правосуђе у Турској апелује на турске власти да:

  • престану са арбитрарним хапшењима, задржавањима и незаконитим прогоном судија и јавних тужилаца и да отклоне последице таквих поступања;
  • неосновано/незаконито разрешене судије и јавне тужиоце поново именују и да им врате одузету имовину;
  • гарантују поштовање Европских затворских правила (CM Rec(2006)2) у свим објектима где се лица задржавају и да све које та правила крше позову на одговорност;
  • спрече, истраже и казне коришћење мучења и нечовечног поступања (укључујући продужење боравка у самици за неколико година) од стране државних званичника

и хитно позива Европску комисију и Савет Европе да

  • убеде власти у Турској да испуне горенаведене захтеве, засноване на општим европским вредностима;
  • пажљиво прате развој догађаја у вези са турским правосудним системом.

Платформу за независно правосуђе у Турској чине 4 европска удружења судија и јавних тужилаца:

Европско удружење управних судија (AEAJ)

Европско удружење судија (EAJ)

Удружење „Судије за судије“

Европско удружење судија и јавних тужилаца за демократију и слободе (МЕДЕЛ)

 

Писмо преузмите овде

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En