Назад

Нови допис Друштва судија Високом савету судства поводом избора за ВСС

06.10.2020.


Друштво судија Србије послало је у понедељак 5. октобра допис Високом савету судства којим је подсетило на обраћање Друштва судија овом телу од 11. септембра 2020. године са предлогом измена и допуна Правилника о раду Изборне комисије Високог савета судства, а све у циљу отклањања недостатака Закона о Високом савету судства и унапређења самог изборног процеса.

Будући да је од достављања дописа Друштва судија Србије протекло готово месец дана, а да ово питање није ушло у дневни ред, како тринаесте седнице, тако и четрнаесте седнице Високог савета судства, овим дописом Друштво судија је подсетило на предлоге Друштва судија Србије и затражило од Високог савета судства да Друштво обавести да ли ће Високи савет судства о њима одлучивати.

Друштво судија Србије такође је истакло да је, ради обезбеђивања легитимитета избора чланова Високог савета судства из реда судија, неопходно одржавати висок степен транспарентности и демократичности како изборног процеса, тако и припремних радњи и у том смислу указало да ни записник са седнице Високог савета судства од 8. септембра 2020. године, на којој су именовани чланови Изборне комисије, није доступан на интернет страници Високог савета судства (као ни остали записници са седница одржаних након 26. маја 2020. године).


У наставку подсећамо шта је друштво предлагало:

С обзиром на приближавање законских рокова за предузимање изборних радњи за избор изборних чланова Високог савета судства из реда судија, а у циљу отклањања недостатака Закона о Високом савету судства у погледу изборног процеса, несумњиво утврђених у ранијим изборним процесима, унапређења процеса избора чланова Високог савета судства и омогућавања судијама да се упознају са кандидатима, упореде их и изаберу оне кандидате у чију ће стручност, искуство, разумевање правосуђа, способности да доносе одлуке и схватања независности бити уверени, што је од изузетног значаја за функционисање судског система, Друштво судија Србије упутило је у петак 11. септембра допис Високом савету судства и позвало:

Високи савет судства

да допуни чл. 28. Правилника о раду изборне комисије ВСС на тај начин што ће:

  • -   прописати обавезу свих кандидата да, поред биографија, доставе програме у којима ће изнети своје виђење начина решавања најважнијих питања судског система из надлежности Високог савета судства, који ће бити јавно објављени на сајту ВСС и достављени управама свих судова ради упознавања судија - бирача и јавности;
  • -   прописати обавезу истовременог представљања кандидата који се кандидују за одређени степен и врсту суда, односно судова са територије аутономних покрајина, у просторијама ВСС (или на неком другом месту), као и аудио-визуелног снимања и постављања на сајт ВСС снимка истовременог представљања;
  • -   прописати дужност председника судова да омогуће кандидатима, који су за то заинтересовани, да се заједнички представе на седницама свих судија према степену и врсти суда за који истичу кандидатуру у ВСС;

Изборну комисију Високог савета судства

да примени члан 29. став 2. Правилника о раду Изборне комисије на начин који ће обезбедити стварну тајност избора, тако што ће бирачка места одредити у седиштима апелационих судова, а за судије судова републичког ранга у седишту београдске апелације.

Друштво судија Србије је подсетило да су саставни део изборног процеса и припреме за избор, као и мере које се у вези с тим предузимају (поред гласања) и да је стога неопходно обезбедити равноправност свих учесника и током свих припрема за избор, као и демократичност и транспарентност свих припремних активности.

Као и у претходним изборима за чланове Високог савета судства, Друштво судија Србије ће пажљиво пратити цео изборни процес и обавештавати јавност о својим запажањима.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En