Назад

Допис Друштва судија Изборној комисији ВСС

23.10.2020.


Друштво судија Србије доставило је данас 23. октобра Изборној комисији Високог савета судства допис са предлогом за заузимање става о начину гласања судија из основних судова, прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда.

Наиме, Друштво судија Србије уочило је одређене недоречености у Закону о Високом савету судства и пропратним подзаконским актима који се тичу избора изборних кандидата за чланове Високог савета судства из реда судија, које су доводиле до различите праксе приликом самог процеса гласања у ранијим изборима. С тим у вези Друштво се дописом обратило Изборној комисији, како би биле благовремено отклоњене могуће недоумице и избегнути приговори.

 

 

Преузмите допис Друштва судија.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En