Назад

Састанак руководства Друштва судија са министарком правде

25.01.2021.


С А О П Ш Т Е Њ Е

 

У вези са састанком одржаним 22. јануара 2021. године у Министарству правде, Друштво судија Србије изражава задовољство што је Министарство правде прихватило иницијативу Друштва судија за организацију састанка на коме су, о стању у српском правосуђу и актуелним проблемима које је неопходно решавати, учествовале министарка правде Маја Поповић, председница Друштва судија Снежана Бјелогрлић и заменица председника Управног одбора Друштва судија Нада Ђорђевић.

Састанак је био садржајан и конструктиван.

Снежана Бјелогрлић je указала на четири основна системска проблема у српском судству: недовољну независност судија, неодговарајуће и неусклађене законе, неодговарајуће стручно усавршавање и неравномерну оптерећеност судова и судија и на то да они узрокују недовољну ефикасност и неуједначену примену права. Нагласила је да је и у постојећем правном оквиру могуће превазићи ове проблеме у знатној мери, уколико за тим има  воље.

У погледу измене Устава, подсетила је да о решењима која је октобра 2018. предложило Министарство правде постоји јединствен негативан став домаће правне струке (академске заједнице, највиших правосудних институција и више судова, судијских и тужилачког удружења и грађанских удружења која се залажу за заштиту људских права и правну државу). Нарочито је указала на чињеницу да је целокупна правна струка суштински сагласна са закључцима Правне анализе уставног оквира коју је 2014. године сачинила Радна група Комисије за праћење Националне стратегије реформе правосуђа, која је анализа планирана да служи као основ за промену Устава. Подвукла је и то да је, у оквиру Савета Европе, Венецијанска комисија усамљена у свом позитивном ставу о предложеним решењима, с обзиром на критичке примедбе преосталих тела Савета Европе која формулишу европске правосудне стандарде и прате њихово спровођење – Консултативно већа европских судија, Консултативно већа европских тужилаца и ГРЕКО. У вези са променама Устава, Друштво судија је Народној скупштини доставило средином 2019. предлог процедуралних мера којима би се обезбедио квалитет решења за промену Устава, широка и суштинска јавна расправа о њима и редослед корака.

Нада Ђорђевић је информисала је министарку правде да се радна група Друштва судија бави неравномерном оптерећеношћу судова и судија и преоптерећеношћу великих судова, нарочито појединих београдских, у којима су судије у просеку задужене и са преко 1.000, па и до 2.000 парничних предмета и да ће изаћи са предлозима краткорочних и дугорочних (системских) решења овог проблема.

Министарка Поповић сматра да је неопходно да се постигне што шири консензус и избегне поларизација, јер су сви сегменти правосудног система на истом задатку – да правосуђе у Србији функционише на добробит свих грађана, као и да се побољша положај свих запослених у правосуђу. Указала је на могућност повећања броја судова и судија у циљу побољшања ефикасности и неравномерне оптерећености, потврдила да је у току израда стратегије људских ресурса у правосуђу и истакла да сматра да би представници Друштва судија Србије требало да учествују у раду радних група које ће формирати Министарство правде.

И поред различитих ставова о одређеним питањима, изражена је сагласност да је неопходно одржавати редован контакт и разменом аргумената изналазити најоптималнија решења за изазове са којима се суочава српско правосуђе. Такође су се сагласиле да предстоји и захтеван рад у оквиру Високог савета судства.

 

Преузмите Саопштење.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En