Назад

Једнак приступ грађана правди зависи од оптерећености судова

05.02.2021.


Друштво судија Србије послало је 5. фебруара 2021. године писмо Врховном касационом суду у коме је поздравило разумевање тог суда за проблем преоптерећености београдских судова (у којима је судија у просеку оптерећен са преко 1000, па и до 2000 предмета). Овај проблем, на који је Друштво судија више година указивало као на горући, идентификован је и као једно од засебних питања у Националној стратегији развоја правосуђа.

Друштво судија указало је да ово питање захтева како ургентну реакцију надлежних, попут делегације предмета, тако и системско решење који би онемогућило да долази до превеликог оптерећења појединих судова, нарочито београдских, и то не само основних већ и вишег, у којима се решава (у грађанској материји) најмање половина свих спорова у Републици Србији.

С тим у вези, Друштво судија указало је и  на неравномерну оптерећеност судова у Србији. Наиме, у парничној материји, у појединим судовима у Србији судија у просеку има по 60 до 100 предмета, док у одређеном броју судова има око 500, а у неким чак и до 1300 предмета.

Неравномерна оптерећеност судова се одражава, исто као и превелика оптерећеност појединих судова, на то да грађани који гравитирају судовима оптерећеним великим бројем спорова немају једнак приступ правди, за разлику од грађана који живе у местима у којима број спорова у суду омогућава судијама да спорове реше у разумном, па и оптималном, року и то на квалитетан и суштински начин. Последично, грађани у местима у којима је суд преоптерећен великим приливом и бројем предмета у раду не успевају да остваре суђење у разумном року, на квалитетно образложену судску одлуку, а тиме ни право на правично суђење.

Имајући у виду предстојећу делегацију предмета, и могућност да и поједини судови у Србији, који су већ оптерећени великим бројем предмета, постану преоптерећени, Друштво судија предложило је највишем суду у земљи да, приликом одређивања  основног суда коме ће предмет бити делегиран, има у виду како пребивалишта тужиоца тако и огранак правног лица и суд на чијем се подручју налази тај огранак.

 

 

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En