Назад

Предлози Друштва судија за измену Правилника о вредновању

10.11.2021.


Након обављена два редовна вредновања рада свих судија, а подстакнуто позивом Високог савета судства судијама да се о овој теми изјасне, Друштво судија Србије анализирало је Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, те сачинило предлог измена и допуна овог акта и исти доставило Високом савету судства, са позивом на измену Правилника с обзиром на уочене недостатке, а у складу са датим предлозима. 

 

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En