Назад

ИНФОРМАТОР: Aнализа Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова

22.11.2021.


Друштво судија Србије, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), спроводи пројекат Подршка промовисању независности правосуђа и дискусије о уставним редормама кроз издавање Информатора и јачање вештина комуникације и заговарања чланова Друштва судија. У оквиру овог пројекта, Друштво судија има у плану објављивање електронског Информатора који ће садржати четири свеобухватне анализе одређених питања за које смо сматрали да су од значаја за функционисање правосуђа. 

У наставку можете преузети прву анализу под насловом Aнализа Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, коју је сачинила Драгана Бољевић, судија Врховног касационог суда и почасни председник Друштва судија Србије. 

 

Преузмите Анализу.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En