Назад

Одржана радионица "Новине у нацртима Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о високом савету судства"

28.10.2022.


Друштво судија Србије је, заједно са Саветом Европе, одржало радионицу "Новине у нацртима Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о Високом савету судства".

У оквиру радионице, на којој је учешће узела и Маја Поповић, министар правде, представљене су радне верзије судских закона, а учесници су били у прилици и да се непосредно информишу о процесу њихове израде у оквиру Радне групе Министарства правде, будући да Друштво судија Србије у Радној групи представљају Снежана Бјелогрлић, председник Друштва судија и изборни члан Високог савета судства, и Драгана Бољевић, почасни председник Друштва судија и судија Врховног касационог суда. Поред прегледа до сада спроведених активности, на радионици су разматране и могућности за унапређивање радних верзија закона, са посебним освртом на најсложенија питања која ће њима бити уређена.