Савет за етичка питањаСавет за етичка питања има седам чланова које бира и разрешава Управни одбор Друштва судија Србије.

Савет даје мишљења о усклађености одређених понашања судија са Стандардима судијске етике. 

Свако може да затражи мишљење од Савета, а и Савет може сам покренути разматрање одређеног питања. Захтев за давање мишљења мора да буде у писаном облику и образложен, осим у изузетним хитним случајевима.

 

Преузмите нека од мишљења Савета:

Мишљење бр.1 - 05

Мишљење бр. 2 - 05

Мишљење бр. 3 - 05

Мишљење бр. 4 - 05

Мишљење бр. 5 - 05

Мишљење бр. 6 - 05

Мишљење бр. 7 - 05

Мишљење бр. 8 - 05

Мишљење бр. 9 - 05

Мишљење бр. 10 - 05

Мишљење бр. 11 - 06

Мишљење бр. 12 - 06

Мишљење бр. 13 - 06

Мишљење бр. 14 - 06

Мишљење бр. 15 - 06

Мишљење бр. 17 - 06

Мишљење бр. 20 - 06

Мишљење бр. 21 - 06

Мишљење бр. 22 - 07

Мишљење бр. 23 - 07

Мишљење бр. 1 - 18

Мишљење бр. 2 - 18

Мишљење бр. 3 - 18

 

 Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En