ПројектиДруштво судија Србије спроводи пројекте у области владавине права и правне државе

Друштво судија Србије тренутно спроводи пројекте:


Отворена врата правосуђа


Мониторинг уставне реформе као допринос заштити независности судства


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти

En