Назад

Отворено писмо ВСС, ДВТ и РЈТ

19.01.2020.


Поводом учесталих непримерених и противправних јавних иступа појединих највиших државних званичника и медијских написа којима се, било због неразумевања било због зле намере, коментарише поступање јавног тужилаштва и судова у неправноснажним кривичним поступцима и непрестано нападају поједине судије, и све то на ниподаштавајући, срдит и одбојан начин, и којима се јавност наводи на закључак да je правосуђе искључив кривац за криминал, као и да носиоцима правосудне функције недостаје правничко знање, а притом у други план ставља одговорност законодавне и извршне власти за обезбеђење одговарајуће техничке и материјалне опремљености јавних тужилаштава и судова, њихове равномерне оптерећености и довољног броја тужилачких и судијских приправника и помоћника који би били плаћени за свој рад, као и закона који би успоставили одговарајућу функционалну повезаност јавних тужилаштава и полиције (набрајање није исцрпно),

Имајући у виду да се Друштво судија Србије већ годинама неуспешно обраћа Високом савету судства и његовом председнику, као председнику Врховног касационог суда, да реагује у оваквим и сличним бројним и скоро свакодневним приликама,

С обзиром на изложену ситуацију и на законе који уређују рад судова и јавног тужилаштва, Друштво судија Србије

 

ПОДСЕЋА

да је забрањен сваки утицај на рад јавног тужилаштва и на поступање у предметима од стране извршне и законодавне власти, коришћењем јавног положаја, средстава јавног информисања или на било који други начин којим може да се угрози самосталност у раду јавног тужилаштва и да су јавни тужилац и заменик јавног тужиоца дужни да одбију сваку радњу која представља утицај на самосталност у раду јавног тужилаштва,

да је ради чувања ауторитета и непристрасности суда забрањено коришћење јавног положаја и јавно иступање којим се утиче на ток и исход судског поступка и да је забрањен сваки други утицај на суд и притисак на учеснике у поступку те да су сви државни функционери дужни да својим поступањем и понашањем одржавају поверење у независност и непристрасност судија и судова;

 

УКАЗУЈЕ

да се описаним иступима и написима противправно:

  • подрива поверење и угрожава независност и непристрасност судства и самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,
  • јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и судије застрашују и обесхрабрују да обављају своје дужности професионално и непристрасно, а
  • грађани подстичу на неповерење у једну од три гранe државне власти и на неприхватање поделе власти, независности судства и владавине права који су основни уставни принципи на којима почива Република Србија, те да је стога
  • забрињавајуће непоступање Републичког јавног тужиоца и јавних тужилаца на неотклањању оваквог утицаја на рад јавног тужилаштва од стране извршне или законодавне власти и необавештавању јавности, али и председника судова који имају обавезу истинитог, правовременог и потпуног информисања јавности о предметима који су за јавност интересантни, а зарад старања о одржавању независности судија и угледу суда; због чега

 

ЈАВНО ПОЗИВА

Високи савет судства и Државно веће тужилаца,

а нарочито Републичког јавног тужиоца, да

  • престану да занемарују своје уставне дужности гаранта независности судова и судија и самосталности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца  
  • започну са обављањем свих дужности које су им поверене Уставом, законима и у складу са њима донетим правним актима
  • укажу на противправност и неприхватљивост описаног поступања представника извршне и законодавне власти и појединих медија
  • редовно пружају, у складу са прописима, правовремена обавештења и разјашњења о питањима која су од интереса јавности
  • иницирају, у оквиру својих надлежности, измену законских решења која би обезбедила усклађену, смислену и закониту сарадњу државних органа, нарочито полиције и јавног тужилаштава,
  • захтевају обезбеђење одговарајућих услова за несметано обављање правосудне функције.

 

Преузмите текст Отвореног писма.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En