Назад

САОПШТЕЊЕ МЕДЕЛ ПОВОДОМ ОДЛУКЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

16.01.2020.


МЕДЕЛ поздравља одлуку Европске комисије објављену 14. јануара 2020. године, којом се од Европског суда правде захтева одређивање привремених мера у поступку за утврђивање повреде правила дисциплинске одговорности за судије у Пољској.

 

Ситуација у Пољској се знатно погоршала у последњих неколико месеци, путем нових закона чија је намера да се додатно ослаби независност судства и ефективно забрани извршавање одлука Европског суда правде у Пољској.

У пресуди ЕСП донетој 24. јуна 2019. године (C-619/18) наводи се да државе чланице морају да се ускладе са својим обавезама на основу права Европске уније (…) државе чланице морају предвидети правна средства довољна за обезбеђивање делотворне правне заштите, у смислу Повеље Европске уније о основним правима.

Накнадно, у пресудама ЕСП о “Владавини права” од 19. новембра 2019 (C-585/18, C-624/18, C-625/18) означено је више фактора за које се сматра да заједно доводе до закључка да неколико важних тела пољског судства није у складу са владавином права, с обзиром на одлуку Врховног суда да те пресуде анализира и да одлучује о њиховом статусу.

Влада Пољске је као одговор на ову пресуду предложила закон који додатно ограничава судије, уз одредбе којима се уводи дисциплинска одговорност судија за извршење пресуде ЕСП од 19. новембра 2019 и, између осталог, омогућава непријатељско преузимање Врховног суда од стране извршне власти. Пољска Влада се оглушила о захтеве Европске комисије, ОЕБС и Европске мреже правосудних савета да престане са даљим угрожавањем владавине права и игнорисала је специјалну делегацију коју је послала Венецијанска комисија.

Штавише, неколико судија које су покушале да се непосредно жале на пресуду Европског суда правде постале су жртве државног прогона, а изречене казне су биле у рангу од суспензије, преко деградације, до покретања дисциплинских поступака са криминалним оптужбама или суспензије са намером да се уклоне са судијске функције.

Ове одлуке су изазвале моменталну реакцију јавности и правничких професија у Пољској. Преко 30 хиљада људи, укључујући и хиљаде судија, адвоката, правника и тужилаца, окупило се у Варшави 11. јануара 2020. године и протестовало против уништења владавине права у “Тихом маршу”. У протесту је учествовало и 55 судија из 22 европске државе, на тај начин представљајући национална и међународна удружења правника. Марш је подржан од стране удружења правника из већине европских држава.

Захтеви комисије за привремене мере, којима се оспорава Дисциплинско веће Врховног суда које је под контролом извршне власти (и које служи за застрашивање судија), а које очигледно није у сагласности са Споразумима и са Уставом Пољске, представљају позитиван корак ка поновном успостављању владавине права у Пољској и, на тај начин, очувању европског правног поретка.

С обзиром на брзину и одлучност Владе Пољске у даљем преузимању судства, МЕДЕЛ верује да би захтев за убрзани поступак у овом случају омогућио делотворнији одговор на даље активности овог типа у Пољској.

 

15. јануара 2020. године

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En