Назад

Допис Друштва судија Србије Високом савету судства поводом предстојећих избора за ВСС

14.09.2020.


С обзиром на приближавање законских рокова за предузимање изборних радњи за избор изборних чланова Високог савета судства из реда судија, а у циљу отклањања недостатака Закона о Високом савету судства у погледу изборног процеса, несумњиво утврђених у ранијим изборним процесима, унапређења процеса избора чланова Високог савета судства и омогућавања судијама да се упознају са кандидатима, упореде их и изаберу оне кандидате у чију ће стручност, искуство, разумевање правосуђа, способности да доносе одлуке и схватања независности бити уверени, што је од изузетног значаја за функционисање судског система, Друштво судија Србије упутило је у петак 11. септембра допис Високом савету судства и позвало:


 


 Високи савет судства


 


да допуни чл. 28. Правилника о раду изборне комисије ВСС на тај начин што ће:-  прописати обавезу свих кандидата да, поред биографија, доставе програме у којима ће изнети своје виђење начина решавања најважнијих питања судског система из надлежности Високог савета судства, који ће бити јавно објављени на сајту ВСС и достављени управама свих судова ради упознавања судија - бирача и јавности;

-   прописати обавезу истовременог представљања кандидата који се кандидују за одређени степен и врсту суда, односно судова са територије аутономних покрајина, у просторијама ВСС (или на неком другом месту), као и аудио-визуелног снимања и постављања на сајт ВСС снимка истовременог представљања;

-  прописати дужност председника судова да омогуће кандидатима, који су за то заинтересовани, да се заједнички представе на седницама свих судија према степену и врсти суда за који истичу кандидатуру у ВСС;

 


 


Изборну комисију Високог савета судства


 


да примени члан 29. став 2. Правилника о раду Изборне комисије на начин који ће обезбедити стварну тајност избора, тако што ће бирачка места одредити у седиштима апелационих судова, а за судије судова републичког ранга у седишту београдске апелације.


 


Друштво судија Србије је подсетило да су саставни део изборног процеса и припреме за избор, као и мере које се у вези с тим предузимају (поред гласања) и да је стога неопходно обезбедити равноправност свих учесника и током свих припрема за избор, као и демократичност и транспарентност свих припремних активности.


 


Као и у претходним изборима за чланове Високог савета судства, Друштво судија Србије ће пажљиво пратити цео изборни процес и обавештавати јавност о својим запажањима.


Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En