Назад

Редовна годишња Скупштина Друштва судија, 25.09.2020.

05.08.2020.


На основу члана 29. став 2. Статута Друштва судија Србије, сазивам

  Редовну годишњу Скупштину Друштва судија Србије

      за петак, 25. септембар 2020. године у 10:00 часова

      у хотелу Метропол (Metropol Palace), Булевар Краља Александра 69 у Београду

Предлажем следећи дневни ред Скупштине:

  1. Припремне активности за одржавање Скупштине  (избор радних тела, утврђивање услова за рад Скупштине, усвајање дневног реда)
  2. Извештаји о раду органа Друштва судија Србије
  3. Избор Управног одбора и Надзорног одбора Друштва судија Србије
  4. Разно

Уједно вас обавештавам о следећем:

1) У току Скупштине биће одржана и конференција под називом „Правосуђе у доба пандемије вируса COVID-19”, на којој ће учесници имати прилике да дискутују о разним темама везаним за функционисање правосудног система у поменутим околностима.

2) На основу члана 35. Статута Друштва судија Србије, чланове Управног одбора могу предлагати одељења Друштва судија Србије или 10 чланова Друштва судија. Образложене предлоге за чланове Управног одбора, заједно са њиховим биографским подацима, потребно је доставити Канцеларији Друштва судија Србије поштом или путем мејл адресе drustvosudija@gmail.com најкасније до 17. септембра 2020. године.

3) Уколико нисте у могућности да Скупштини присуствујете лично, потребно је да попуните пуномоћје, које не захтева оверу, којим овлашћујете одређеног члана Друштва судија Србије за представљање на Скупштини и да га доставите Канцеларији Друштва судија Србије поштом или да га предате на дан одржавања Скупштине. Пуномоћје је приложено уз овај допис.

4) Овај допис и обавештење на интернет страници Друштва судија служиће члановима Друштва судија Србије као позив.

5) О додатним детаљима одржавања Скупштине и конференције, укључујући и ближи распоред догађаја, чланови Друштва судија биће правовремено обавештени путем мејлинг листа и веб сајта Друштва судија Србије.

6) Чланови Друштва судија којима ће бити потребна накнада путних трошкова могу се обратити канцеларији путем горе наведене мејл адресе.

Позивају се председници одељења Друштва судија, односно чланови Друштва у одељењима, за случај да председници то не учине, да благовремено организују састанке одељења, у смислу члана 21. Статута, и да канцеларији Друштва доставе образложене предлоге за чланове органа Друштва, са именима кандидата и њиховим биографијама најкасније до 17. септембра 2020. године.

Преузмите Одлуку о сазивању Скупштине.

Преузмите образац пуномоћја.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En