Назад

Писмо специјалних известилаца УН Влади РС поводом напада на судије

10.09.2020.


У вези са вербалним нападима појединих народних посланика на судије које јавно изражавају критички став о мерама које се предузимају у српском правосуђу или законодавним иницијативама, а нарочито према судијама Миодрагу Мајићу и Омеру Хаџиомеровићу, Влади Републике Србије обратили су се у августу 2019. године специјални известилац Уједињених нација за независност судија и правника и специјални известилац Уједињених нација за промоцију и заштиту права на слободу мишљења и изражавања, захтевом да им Влада пружи одређене информације, како у вези са конкретним случајем који се десио у Народној скупштини 20.5.2019. године, тако и о гаранцијама независности судија и правосуђа у целини, као и о гаранцијама слободе изражавања и удруживања судија.

С обзиром да није познато да ли су тражене информације известиоцима достављене, Друштво судија Србије позива Владу Републике Србије и Министарство правде да о садржини евентуалног одговора обавесте како стручну, тако и ширу јавност.

Друштво судија Србије подсећа да уређење власти у Републици Србији почива на владавини права, која се остварује, између осталог, поделом власти и независном судском влашћу, да је судија у вршењу судијске функције независан и да је сваки утицај на судију забрањен, те да су сви државни органи и функционери дужни да својим поступањем и понашањем одржавају поверење у независност и непристрасност судија и судова, као и да Устав јемчи слободу мишљења и изражавања, али и да је она ограничена, између осталог, и ради очувања ауторитета и непристрасности суда.

Друштво судија Србије, у циљу јачања политичке културе и поштовања независне судске власти, указује да је неопходно допунити кодексе понашања народних посланика и чланова владе у погледу очувања ауторитета суда и позива Народну скупштину и Владу Републике Србије да оформе етичке одборе који би се бавили кршењем кодекса понашања народних посланика и чланова владе како би се ширила свест о недопустивости непримерених понашања представника друге две гране власти према судству и на њих утицало да се уздржавају од таквих понашања.

Превод писма специјалних известилаца можете прочитати у наставку.

Преузмите превод писма.

Преузмите писмо на енглеском jeziku.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En