Назад

Саопштење поводом ванредног распореда у Вишем јавном тужилаштву у Београду

01.03.2023.


Поводом скорашње измене годишњег распореда послова за 2023. годину којом су заменице Вишег јавног тужиоца у Београду распоређене из Посебног одељења за сузбијање корупције у првостепено одељење Вишег јавног тужилаштва (општи криминал) у тренутку хапшења осумњичених односно реализације вишемесечног поступања у предметима високе корупције везане за ЈП "ЕПС", у вези с чим је Виши јавни тужилац у Београду издао више саопштења за јавност која су међусобно контрадикторна, због чега су заменице ВЈТ јавно указале на начин и околности под којима је то учињено,

Друштво судија Србије:

Очекује хитну и одговарајућу реакцију Државног већа тужилаца, тела чија је уставна сврха да штити самосталност носилаца јавнотужилачке функције и

УКАЗУЈЕ НА ТО

  • да је досадашњи правни оквир "дозвољавао" да дође до оваквих ситуација, што је био један од разлога због којих је било потребно изменити тужилачке законе,
  • да се досадашњи правни оквир још увек примењује,
  • да донети правосудни закони
    • не дозвољавају више неоправдано одступање од годишњег распореда ("одузимање предмета", распоређивање тужилаца у друга одељења) а, уколико би до тога ипак дошло,
    • обезбеђују јавним тужиоцима делотворну правну заштиту - право на приговор на годишњи распоред послова о коме ће одлучивати комисија Високог савета тужилаштва,
    • искључују примену досад прешироко коришћеног решења о упућивању тужилаца у више тужилаштво (без конкурса за избор и без спроведеног избора),
  • да ће примена нових правосудних закона од 9. фебруара, у складу са прелазним и завршним одредбама тих закона, почети тек након конституисања нових правосудних савета.

Друштво судија је уверено да ће новим законским решењима бити отклоњена и за убудуће онемогућена самовоља, произвољност и пристрасност у доношењу одлука главних јавних тужилаца о распоређивању носилаца правосудних функција у поједина одељења, односно правне области.

Тиме ће се створити клима у којој ће сваки тужилац моћи да обавља свој позив у пуном капацитету, самостално и одговорно, у складу са својим личним и професионалним интегритетом, знањем и способностима, у најбољем интересу грађана.

 

Преузмите саопштење.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En