EnglishEnglish

Aktuelnosti

Mišljenje broj 17 Konsultativnog veća evropskih sudija

Vesti10.12.2014.

Na ovogodišnjoj sednici Konsultativnog veća evropskih sudija održanoj od 22 do 24. oktobra 2014. godine usvojeno je Mišljenje broj 17 koje se bavi jednim of najvažnijih pitanja za funkcionisanje pravosuđa svake zemlje: O vrednovanju rada sudija, kvalitetu pravde i poštovanju nezavisnosti pravosuđa. Više

Primena novog Zakonika o krivičnom postupku u proteklih godinu dana

Vesti01.12.2014.

Povodom proteka više od godinu dana od početka primene novog Zakonika o krivičnom postupku, prenosimo neke od stavova sa tim u vezi. Više

Obraćanje Društva sudija predsedniku Vrhovnog kasacionog suda

Vesti13.11.2014.

Povodom dešavanja u pravosuđu, Drustvo sudija Srbije se obratilo predsedniku Vrhovnog kasacionog suda koji je ujedno i predsednik Visokog saveta sudstva, ukazujući mu na zabrinutost zbog dešavanja u pravosuđu i apelujući da preduzme odgovarajuće mere u cilju zaštite sudija i sudova od neprimerenih i protivpravnih optužbi i napada i radi omogućavanja normalnih uslova sudijama i sudovima za rad kako bi građanima bilo omogućen pristup pravdi i pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom. Više

Odbijen predlog disciplinskog tužioca protiv sudije Vučinića

Vesti28.10.2014.

Disciplinska komisija Visokog saveta sudstva je 28.10.2014 donela rešenje kojim je odbila predlog disciplinskog tužioca da se sudija Vladimir Vučinić razreši, pošto je utvrdila da nije učinio težak disciplinski prekršaj. Više

Arhiva

Trenutni projekti

Pravosuđe u borbi protiv korupcije

Transparentnost Srbija u saradnji sa Društvom sudija Srbije sprovodi projekat “Pravosuđe u borbi protiv korupcije» podržan od strane ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji. Projekat prati rezultate srpskog pravosuđa u borbi protiv korupcije i sveukupnu primenu antikorupcijskih zakona. Više

Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU

Projekat "Jačanje dijaloga izmedju organizacija civilnog društva Srbije i EU" je usmeren na razvoj održivog dijaloga izmedju organizacija civilnog društva Republike Srbije i zemalja članica Evropske unije. Više

Projekat "Inicijativa protiv trgovine ženama i devojkama u jugoistočnoj Evropi"

Sekcija za krivično pravo Društva sudija Srbije, nastavlja sa realizacijom projekta “Inicijativa protiv trgovine ženama i devojkama u jugoistočnoj Evropi”, uz finansijsku podršku Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Srbiji i Austrijske agencije za razvoj (ADA). Više