EnglishEnglish

Aktuelnosti

Саопштење Друштва судија Србије поводом коментара о раду Заштитника грађана

Vesti25.01.2015.

Поводом јавних коментара појединих високих званичника о раду Заштитника грађана Саше Јанковића, Друштво судија Србије издаје Саопштење. Više

Gostovanje Dragane Boljević u emisiji "Talasanje"

Vesti14.01.2015.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, gostovala je u emisiji "Talasanje" Radio Beograda 1 14. januara 2015. godine. Više

Obaveštenje o radu kancelarije Društva sudija Srbije tokom praznika

Vesti29.12.2014.

Obaveštavamo vas da kancelarija Društva sudija Srbije neće raditi u periodu od 31. decembra 2014. godine do 11. januara 2015. godine. Više

Odložena primena Pravilnika o vrednovanju i zatražena stalna obuka

Vesti24.12.2014.

Društvo sudija Srbije obaveštava svoje članove da se 16. decembra 2014. godine obratilo Dragomiru Milojeviću, predsedniku Vrhovnog kasacionog sudija, koji je i predsednik Visokog saveta sudstva i, ukazujući na Mišljenje broj 17 Konsultativnog veća evropskih sudija Saveta Evrope, predložilo da se odloži primena Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova koji je donet 22. jula 2014. Više

Arhiva

Trenutni projekti

Pravosuđe u borbi protiv korupcije

Transparentnost Srbija u saradnji sa Društvom sudija Srbije sprovodi projekat “Pravosuđe u borbi protiv korupcije» podržan od strane ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji. Projekat prati rezultate srpskog pravosuđa u borbi protiv korupcije i sveukupnu primenu antikorupcijskih zakona. Više

Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU

Projekat "Jačanje dijaloga izmedju organizacija civilnog društva Srbije i EU" je usmeren na razvoj održivog dijaloga izmedju organizacija civilnog društva Republike Srbije i zemalja članica Evropske unije. Više

Projekat "Inicijativa protiv trgovine ženama i devojkama u jugoistočnoj Evropi"

Sekcija za krivično pravo Društva sudija Srbije, nastavlja sa realizacijom projekta “Inicijativa protiv trgovine ženama i devojkama u jugoistočnoj Evropi”, uz finansijsku podršku Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Srbiji i Austrijske agencije za razvoj (ADA). Više