Измене Устава


Таласање Радио Београда о Уставу

31.01.2018 Измене Устава

Драгана Бољевић, председник Друштва судија Србије, Лазар Лазовић, представник Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије говорили су, уз Владана Петрова, професора Уставног права на Правном факултету Универзитета у Београду, о предложеним решењима Радног текста амандмана Министарства правде на Устав Србије, ставовима струковних удружења и јавној расправи која се на ову тему води у програму Радио Београда.

Удружење судијских и тужилачких помоћника поднело пет захтева Министарству правде око нацрта измена Устава

30.01.2018 Измене Устава

Удружење судијских и тужилачких помоћника је поднело је пет захтева за информације од јавног значаја Министарству правде у вези са нацртом измена Устава у области правосуђа.

Шта је спорно око измена Устава

30.01.2018 Измене Устава

У наставку преносимо стручни текст Драгане Бољевић, председника Друштва судија Србије, објављен у четвртом броју билтена правника-практичара Колега.

Струка о предложеним изменама Устава

24.01.2018 Измене Устава

Поводом објаве Радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије представници Друштва судија Србије и Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца представили су ставове струковних удружења гостујући у следећим емисијама:

Транскрипти са одржаних округлих столова Министарства правде

13.12.2017 Измене Устава

Министарство правде је Друштву судија Србије, на захтев, доставило аудио записе са одржаних округлих столова у оквиру консултативног процеса о промени Устава Републике Србије у области правосуђа.

Прилог нишке телевизије о округлом столу о изменама Устава

16.10.2017 Измене Устава

Министарство правде, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, у склопу јавне дебате о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, у петак 13. октобра у Скупштини Града Ниша организовало је трећи по реду округли сто.

Проглас грађанима

11.10.2017 Измене Устава

Г Р А Ђ А Н И М А   Р Е П У Б Л И К Е   С Р Б И Ј Е

Саопштење за јавност поводом јавне расправе о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе

06.09.2017 Измене Устава

           Удружења грађана која имају вишегодишње искуство у области права и правосуђа изражавају забринутост због начина на који се одвија укључивање стручне и шире јавности у поступак промене Устава. Сматрамо да је потребно да представници Владе и Министарства правде без одлагања отворе јавну расправу о променама Устава, у коју ће укључити не само одабрана удружења грађана (која су достављала своје писане сугестије о промени Устава), већ и друга удружења, институције, појединце и најважније – грађане. Позивамо Министарство правде да објави нацрт промена Устава, о коме би било могуће расправљати.

Друштво судија Србије о предлозима за промену Устава РС

28.08.2017 Измене Устава

Друштво судија Србије сачинило је коментаре на предложене измене Устава РС и доставило их Министарству правде и Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, заједно са пропратним писмом које садржи констатације и предлоге у вези са предметом, динамиком и обимом јавне расправе о измени Устава у делу који се односи на правосуђе.

Страна 5 од 6


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En